Foto: Mathias Ritzmann / Polfoto
Foto: Mathias Ritzmann / Polfoto
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 17 / 2012

Arbejdsmetoden er det svageste led

Pædagoger, lærere, politi og andre fagfolk er rigtig gode til at give kommunen besked, når de ser, børn mistrives. Det viser Ankestyrelsens kulegravning af ti tunge sager. Gennemgangen viser også, at det har haltet alvorligt med sagsbehandlingen og den faglige ledelse i kommunerne
tekst Sidsel Boye

Det er svært at forestille sig, at en socialforvaltning kan komme til at sylte en henvendelse fra politiet, hvis den handler om et muligt omsorgssvigtet barn.

Ikke desto mindre fremgår det af Ankestyrelsens kulegravning af ti af de seneste fem års alvorligste børnesager, at såvel politiets som læreres, pædagogers og andre professionelle fagfolks bekymring ikke altid får kommunens sagsbehandlere til at gå i aktion. Når det går galt i børnesager, er det altså sagsgangen i kommunen, der er det svage led.

– Vores kulegravning peger på et møn­ster i sagsbehandlingen, der går igen i de ømtålelige sager. Det handler om usikkerhed i sagsbehandlingen,
dårlig tilrettelæggelse og mang­lende systematik og overblik. Der er mangel på en sikker systematik i håndteringen af underretningerne. De bliver noteret, men der mangler en klar metode for, hvordan der arbejdes videre med dem, siger vicestyrelseschef Jan P. Henriksen, Ankestyrelsen.

Skriv hvad du søger