Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 14 / 2012

Debat

tekst

Tilkøb – et lille skridt mod Det Offentlige A/S

af Jakob Scharff, chef for offentlig-privat samarbejde, og Jon Krog, velfærdspolitisk fagchef, Dansk Erhverv

Ønsker du at købe lidt ekstra hjemmehjælp? Så ring til kommunen. Og når vi alligevel er der, kan vi også tilbyde at slå græsset, tage lidt mad med til en rund fødselsdag eller mod betaling give dig et lift til en god veninde, vi kører alligevel forbi.

Stor er glæden i kommunerne over, at regeringen nu vil tillade frikommunerne at levere tilkøbsydelser. Det forstår man jo godt, for dermed går kommunerne fra at levere offentlige ydelser inden for det kommunalt fastlagte serviceniveau til også at være aktører på det private marked – en spændende udfordring.
Men hvor spændende vil du opleve det, hvis den private virksomhed, du er ansat i, må lukke – udkonkurreret af Det Offentlige A/S?

Vi har i Danmark en offentlig sektor, der inden for det kommunalt fastsatte serviceniveau bl.a. beskæftiger sig med at levere offentlig velfærd betalt af borgernes skattekroner. Og så har vi en privat sektor, der, reguleret af en række konkurrenceregler, leverer ydelser på det private marked.

Nu tager man med tilkøbsydelser så et lille skridt i retning af at tillade det offentlige at drive privat virksomhed uden for det kommunalt fastsatte serviceniveau. Det er måske bare et lille skridt, men et skridt er det. Og vi tror, at de færreste af os for alvor ønsker at nå til enden af den sti, vi nu betræder mod Det Offentlige A/S.

Kommunerne vil godt nok sige, at hjemmehjælp som tilkøbsydelse jo er så tæt på det, de allerede laver. Men den argumentation har ingen ende. Hver gang man udvider området, vil der blot være et nyt område, der ligger lige for, og hvis argumentet accepteres nu, så må det jo også accepteres i fremtiden.

Formanden for KL Jan Trøjborg har udtalt, at ”Det er klogt, at velfærdssamfundet stille og roligt bevæger sig ud og eksperimenterer med tilkøbsydelser, som er en forudsætning for, at kommunerne også på sigt kan konkurrere med private tilbud”.

Det synspunkt baserer sig bare på den antagelse, at det offentlige overhovedet skal konkurrere med det private og dermed også udkonkurrere! For det er potentielt konkurrencens følge. Det mener vi ikke, det offentlige skal. Det vil være en stor ulykke, ikke bare for det private erhvervsliv, men for alle danskerne, der risikerer til sidst at måtte leve med et offentligt monopol. <

Seksuelle overgreb er et fælles ansvar

af Carsten Borup og Brigitta V. Rick, mdl. af bestyrelsen i Landsorganisationen Mod Seksuelle Overgreb (LMSO)

Børn og unge, som har været udsat for seksuelle overgreb, har brug for hjælp – derfor er det godt, at der med satspuljemidlerne 2012 etableres tre børnehuse, men de vil også have brug for hjælp om 10, 20 eller 30 år, når senfølgerne af overgrebene kommer. Derfor er det også godt, at der i satspuljeforliget er afsat midler til tre centre for voksne med senfølger.

De seks centre kan dog ikke stå alene. Det er problemerne og omfanget for stort til. Det er vores erfaring i LMSO, at der er behov for en indsats i alle kommuner.  

De nye centre skal samarbejde med kommunerne, og hvis det virkelig skal rykke, så bør kommunerne oprette teams, som kender til problematikken, dels i forhold til børn og dels i forhold til voksne med senfølger.

Man skal for det første huske, at alle de børn, som blev misbrugt i 60’erne, 70’erne osv. og som ikke fik hjælp dengang, i større eller mindre omfang vil få behov for hjælp som voksne og for det andet, at de børn, vi ikke hjælper i dag, vil få behov for hjælp senere. Det er her, kommunerne kommer ind i billedet og det fælles ansvar.

I forhold til børn bør alle på alle niveauer vide, hvad der skal gøres, når der kommer en indberetning. I forhold til voksne bør der være retningslinjer og medarbejdere med erfaring, så voksne bliver mødt med forståelse for de senfølger, de slås med.

Derudover kunne vi i LMSO godt ønske os, at alle voksne med senfølger kan få en henvisning til en psykolog/psykoterapeut, ligesom man kan få en henvisning uden egenbetaling til en psykiater. Voksne med senfølger har brug for psykolog- eller psykoterapihjælp, fordi de har brug for at få bearbejdet alt det, de går og tumler med – og det kan medicinsk behandling ikke rette op på!

Hvis voksne kan få den rette hjælp, så vil kommunerne spare mange penge og samtidig hjælpe deres borgere til et bedre liv. <

Sundhedsvæsenet er mere end sygehusene

af Hans Jørgen Hørning, næstformand i sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland og medlem af byrådet i Silkeborg

Kommunerne har med KL’s debatoplæg om Det nære Sundhedsvæsen sendt et markant signal til såvel borgerne, landspolitikerne og de øvrige aktører på sundhedsområdet om, at man er parat til at løfte flere og tungere opgaver. Ønsket om at styrke kommunernes rolle på sundhedsområdet er baseret på et ønske om at styrke den tidlige og forebyggende indsats helt tæt på det enkelte menneske.

Det er i kommunerne, at sundhedsvæsenet kommer tættest på borgerne og man får mest sundhed for pengene. Den kendsgerning får dog ikke tilstrækkelig opmærksomhed på landspolitisk plan – og det mærkes på de ressourcer, der fra Folketingets side sættes af til det borgernære sundhedsarbejde.

Debatten handler ikke om, at kommunerne vil ”rage” flest mulige opgaver til sig. Vi er optagede af, at opgaverne skal ligge i den sektor, hvor det er mest hensigtsmæssigt af hensyn til både kvalitet og effektivitet. I kommunerne er vi vant til at have ansvaret for skolerne, sundhedspleje, misbrug, beskæftigelse, sygedagpenge, forebyggelse og meget mere. Det er vores opfattelse, at netop sammenhæng opfattes som en væsentlig kvalitet for borgerne.

I sundhedskoordinationsudvalget – hvor kommuner, region og praktiserende læger er repræsenteret –  er vi særligt glade for, at vi i fællesskab har godkendt et fælles grundlag for at arbejde med Det nære Sundhedsvæsen. Med dette grundlag understreger vi, at alle parter spiller en væsentlig rolle i at udvikle fremtidens sundhedsvæsen.

Nu mangler vi så blot, at denne forståelse også breder sig til Folketinget. Sundhedsvæsenet er meget mere end hospitalsvæsenet.<

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Debat Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger