Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2012

Leder: SOS: Naturvenner søges!

tekst KL

Nogle ting bliver sagt og skrevet så mange gange, at det nærmest bliver sandhed uden nødvendigvis at være det. Før strukturreformen varetog amterne beskyttelsen af naturen, mens kommunerne arbejdede med benyttelsen af den samme natur. Den arbejdsdeling førte til, at nogen fik den fejlagtige opfattelse, at kommunerne bare ville benytte og ikke beskytte. Med den opfattelse i bagagen var de samme grupper skeptiske, ja vel nærmest modstandere, da kommunerne overtog naturopgaverne. Og disse følelser og forestillinger driver desværre fortsat en alt for stor del af retorikken.

Men sandheden er lykkeligvis en helt anden. Hvad er der faktisk sket siden reformen? Kommunerne brugte i 2010 mere end 100 millioner kroner på konkret naturforvaltning – en opgave, hvor kommunen fastlægger indsatsens omfang. Da kommunerne overtog naturforvaltningen fra amterne tilbage i 2007, fulgte der godt 60 millioner kroner med til opgaven.

En ny analyse fra KL viser, at midlerne primært bruges til naturpleje, naturgenopretning og friluftsliv – helt på linje med, hvordan amterne brugte midlerne. Især er det bemærkelsesværdigt, at kommunerne bruger mere end halvdelen, faktisk 56 procent, af midlerne på biodiversitet i form af naturpleje og naturgenopretning.

Om de 40 millioner kroner, som staten fik af amternes midler til naturforvaltning i forbindelse med reformen, stadig bruges på aktiv naturforvaltning, blæser i bedste fald i vinden. I KL synes vi ikke, det ser ud til at være tilfældet, og i så fald har kommunerne i princippet afdækket statens nedprioritering af den aktive naturforvaltning.

KL’s undersøgelse viser også, at naturindsatsen foregår i tæt samarbejde med de grønne råd, hvor både de grønne organisationer og landbruget deltager. Selv om det er en frivillig opgave, har 91 kommuner oprettet et grønt råd. Og undersøgelsen viser, at 93 procent af de grønne råd inddrages i et nyt projekts idéfase, og 71 procent inddrages i beslutningerne.

Kommunerne varetager altså naturforvaltningen tæt på naturen, tæt på borgerne og tæt på de grønne organisationer og landbruget. Alt sammen i tråd med det, der var formålet med reformen. Lad os håbe, at nogen meget snart får øjnene op for det. For naturens – og borgernes skyld. <

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Leder: SOS: Naturvenner søges! Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger