Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 35 / 2011

Leder: Kommunerne har en EU-dagsorden

tekst KL

Om få uger overtager Danmark formandskabet i EU. Det er en god anledning til få sat fokus på EU-samarbejdet i almindelighed og EU’s betydning for kommunerne i særdeleshed. En ny KL-undersøgelse viser, at hele 53 procent af de sager, som behandles på kommunalbestyrelsernes dagsordner, er påvirket af EU.

På områder som miljø, offentlige udbud, regional udvikling og arbejdsmarked træffes der i EU beslutninger med stor betydning for kommunernes opgaveløsning.

EU-formandskabet giver en ekstra god mulighed for at præsentere danske kommunale synspunkter i de sager på EU’s dagsorden, der er vanskelige at implementere eller har vist sig ikke at fungere i praksis.

Et af dem er EU’s udbudsdirektiver, der står over for en revision. Kommunerne oplever gang på gang, at EU’s udbudsregler er komplekse og bureaukratiske – og i virkeligheden en hindring for et velfungerende samarbejde mellem kommuner og private leverandører.

LÆS OGSÅ KL: Vigtigt at bevare strukturfondsmidler

Der er brug for en forenkling af udbudsreglerne med højere tærskelværdier for opgaver, der skal i EU-udbud, og bedre mulighed for dialog og forhandling med private leverandører. Et andet område er EU’s regional- og socialfonde. Det er en sag, som har stor betydning for mange kommuner, da EU investerer i projekter, der skaber vækst og beskæftigelse på regionalt og lokalt niveau.

Strukturfondene er vigtige for kommunerne, da investeringerne er med til at skabe udviklingsprojekter, som kan bidrage til at efteruddanne de ledige og skabe innovation i virksomhederne.

Selvom Danmark tilhører de mere velstillede områder i EU, har den danske produktivitet og konkurrenceevne i de seneste år været kraftigt faldende.

Derfor er der også fortsat behov for, at Danmark er omfattet af den fælles europæiske indsats for øget økonomisk vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse.

LÆS OGSÅ Kommunepartiet med dybe rødder og stærke vinger

Et tredje område er klimapolitikken, som i meget bred forstand kommer til at stå centralt på dagsordnen under det danske formandskab. De danske kommuner er centrale aktører på klimaområdet. Derfor er der ekstra grund til at være opmærksom på den europæiske dimension i klimapolitikken.

EU har fastlagt normer og målsætninger, som er ganske ambitiøse, og den danske regering møder op med endnu stærkere ønsker: CO2-reduktion, vedvarende energi, energieffektivisering og målsætninger for energibesparelse.

Det danske EU-formandskab er ikke bare en vigtig begivenhed for regeringen og Udenrigsministeriets diplomater. Det er i høj grad også en anledning til at gøre opmærksom på kommunernes EU-dagsorden. <

Emneord
Leder, KL, EU

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Leder: Kommunerne har en EU-dagsorden Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger