Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 35 / 2011

EU-klumme: KL gør klar til dansk EU-formandskab

Når nytårsklokkerne ringer det nye år ind, er det samtidig startskuddet til seks måneders dansk EU-formandskab. Danmark indtager pladsen for enden af bordet i EU på et tidspunkt, hvor Europa står over for store udfordringer. Også for kommunerne er det afgørende, at EU i 2012 får truffet de rigtige beslutninger – derfor er formandskabet en vigtig prioritet for KL
tekst Søren Pape Poulsen (K), borgmester i Viborg, medlem af KL’s bestyrelse og formand for KL’s Internationale Udvalg

For et par uger siden blev jeg udpeget til posten som ny formand for KL’s Internationale Udvalg og nyt medlem af KL’s bestyrelse. Jeg ser rigtig meget frem til en udfordrende opgave, og med et dansk EU-formandskab lige om hjørnet får jeg min ilddåb som formand for KL’s Internationale Udvalg med det samme.

Betydning for kommunerne

EU har fået en stadig større betydning for de danske kommuner. KL har her i 2011 udarbejdet en analyse, som viser, at EU påvirker 53 procent af de sager, som behandles på kommunalbestyrelsernes dagsordener. Det gælder særligt på miljøområdet, hvor langt de fleste love vedtages i Bruxelles, og gennem udbudsreglerne, men også inden for arbejdsmarked, socialområdet og uddannelse er der sager, der påvirkes af EU-samarbejdet.

Det næste halve år, hvor der er fokus i medierne på EU og det danske formandskab, vil være en god anledning til at forklare vores kollegaer i kommunerne, at EU ikke bare drejer sig om diplomatiske forhandlinger i Bruxelles, men også om den kommunale hverdag.

Vigtige sager på EU’s dagsorden

I løbet af det halve års danske formandskab er flere temaer af betydning for danske kommuner på dagsordenen i EU.

KL’s bestyrelse har prioriteret flere sager. Jeg vil fremhæve de tre vigtigste:

  • Modernisering af EU’s regler for offentlige indkøb og udbud. KL’s mål er, at tærskelværdierne for EU-udbud skal hæves, så kommunerne sparer ressourcer og administration.
     
  • Klimatilpasning. KL’s mål er, at EU skal bistå kommunernes klimatilpasning med værktøjer, realistiske scenarier og tilskudsordninger.
     
  • EU’s samhørighedspolitik, der har til formål at udligne økonomiske forskelle mellem forskellige dele af Europa. KL’s mål er, at danske kommuner også i fremtiden skal modtage støtte fra EU’s strukturfonde.

Europas kommuner mødes i Danmark

Under EU-formandskabet vil KL i forskellige sammenhænge markere vores EU-synspunkter. Den helt store begivenhed finder sted den 22.-23. marts, når EU’s Regionsudvalg holder et vigtigt møde i København. Der ventes i alt 500 deltagere fra hele Europa.

Regionsudvalget holder i Danmark – i samarbejde med KL og Danske Regioner – et møde i udvalgets præsidium og derudover et topmøde om byudvikling – i samarbejde med Københavns Kommune og Region Hovedstaden.

Regionsudvalget er et høringsorgan for kommunale og regionale politikere fra de 27 EU-lande. Regionsudvalget bliver hørt om forslag til EU-beslutninger, der i sidste ende påvirker Europas kommuner og regioner. Der er i alt 244 politikere i udvalget, heraf seks fra KL og tre fra Danske Regioner. Med det danske EU-formandskab har Regionsudvalget blikket rettet mod danske kommunale synspunkter i EU. Den opmærksomhed skal vi udnytte!

Som ny formand for KL’s Internationale Udvalg ser jeg frem til udfordringerne, og jeg er sikker på, at vi sammen kan få sat et kommunalt fingeraftryk på det kommende EU-formandskab. <

Skriv hvad du søger