Jan Olsen, cheføkonom i KL
Jan Olsen, cheføkonom i KL
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 33 / 2011

Politikeren under pres

Kommunalreformen handlede i virkeligheden om, hvorvidt vi skal have et kommunestyre med folkevalgte, eller om statslige embedsmænd skal tage over. Det gør det stadig, sagde KL’s cheføkonom udfordrende til en minikonference hos Rambøll Mangement Consulting

Der var mange argumenter i spil, da den borgerlige VK-regeringen i sin tid lancerede idéen om strukturreform. Men der var især et underlæggende argument, som der ikke blev talt så meget eller så åbent om: Skal vi i fremtiden have kommunestyret, som vi kender det? Kommunerne er her stadig, men det er stadig et åbent spørgsmål, hvordan de ser ud i fremtiden, mener KL-cheføkonom Jan Olsen.

– Det reelle argument for den her reform handlede om, hvorvidt man skulle have kommuner på den lange bane. Ville man have et stærkt kommunestyre. Det er stadig det, som debatten drejer sig om. Det er valget om, hvorvidt man har lokalt folkevalgte eller statslige embedsmænd. Så skarpt vil jeg gerne trække det op. Om kommunestyret vil bestå i den forstand, at det er ledet af folkevalgte, det er jeg stadig stærkt i tvivl om, sagde Jan Olsen på en minikonference hos Rambøll Mangement Consulting i Ørestad i sidste uge.

Jan Olsen var en af oplægsholderne på konferencen, der handlede om at vurdere og debattere konsekvenserne af reformen.

Det var her KL’s cheføkonom blandt andet fremhævede politikerens rolle, som han mener har været under kraftig forandring siden strukturreformen. I den første tid efter reformen er politikerne blevet trængte i forhold til embedsmændene.

– Kommunalbestyrelsens arbejdsformer har forandret sig meget. Kommunalpolitikerrollen er ændret. Der sker en fagprofessionel udvikling – en professionalisering, der i første omgang har sat de politiske roller skakmat. Det er en anden arbejdsdeling mellem politikere og embedsmænd, der er under udvikling. Men jeg vil mene, at den lokalpolitiske kompetence er gået i vejret, sagde Jan Olsen.

Men netop forholdet mellem embedsmænd og politikere er forsat under forandring, og der er et felt at erobre for den nye type kommunalpolitiker.

– Hvis man ser på, hvilken rolle kommunalpolitikerne får fremover, har vi forudsætningen for øget politisk indflydelse, sagde Jan Olsen.

Skrækscenariet

Jan Olsen ser frem til den evaluering af reformen, som regeringen har bebudet.

– Det bliver enormt spændende. Spørgsmålet er, om man i fremtiden vil have sundhedsregioner eller amtslige regioner. Flytter vi noget til regionerne, fordi vi ikke kan have regioner, der kun har en opgave? sagde Jan Olsen.

Netop amtsrådspolitikernes rolle eller mangel på samme kan også være et skrækscenarie for kommunalpolitikerne.

– Hvad er det, der er sket i regionerne? Hvem har indflydelsen? Hvor mange regionspolitikere har haft voldsom indflydelse på de beslutninger, Sundhedsstyrelsen har truffet med hensyn til specialplaceringen på sygehusene? Ikke mange. Det kan man tænke over. Noget af det, kommunalpolitikere ofte er gået voldsomt op i, er strukturelle placeringer af bygninger. Hvad er der sket med de der supersygehuse? Et statsligt embedsmandsudvalg med Erik Juel i spidsen rejste rundt i landet og sagde, der lægger vi sådan én, der lægger vi sådan én. Havde politikerne noget at skulle have sagt? Det scenarie er ikke urealistisk for lokalpolitikere. Derfor vil jeg sige: Inden reformen var kommunestyret allerede afgået ved døden. Forstået på den måde, at strategien i ministerierne var at sætte kommunalpolitikerne uden for indflydelse, sagde Jan Olsen og uddybede:

– Den her reform handler dybest set om, hvorvidt vi har folkevalgte på lokalt plan om 25 år, eller om det overtages af statslige embedsmænd. Jeg siger ikke kommunale embedsmænd, for i det scenarie, jeg ser her, så er man en lokal statslig repræsentant. Har vi i fremtiden politikere, der bestemmer, hvordan midlerne fordeles lokalt, eller har vi fagprofessionelle søjler, der glider fra en styrelse ned igennem en kommunal sektor. Det kan godt være, at der sidder nogle kommunalpolitikere, men de bestemmer i virkeligheden ikke noget som helst, sagde Jan Olsen udfordrende.

Han sluttede dog med at give håb til kommunestyret, hvis det tager udfordringen op.

– Jeg er egentlig fortrøstningsfuld med hensyn til, at der er en fremtid, men det er en usikker fremtid, sagde Jan Olsen. <

Skriv hvad du søger