Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner. Foto: Hung Tien Vu
Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner. Foto: Hung Tien Vu
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 33 / 2011

Mens vi venter på evalueringen af reformen

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) regner med inden jul at kunne fortælle, hvordan opgave- og strukturreformen skal evalueres. Det er vigtigt, at konklusionen ligger der senest om et år, mener formandskabet i KL og Danske Regioner. Det var én ting – måske den eneste – de to parter kunne blive enige om, da de mødtes til kaffe i Vejle

Umiddelbart før valget i september stod regionerne med den ene fod i graven, da den daværende regering med Venstre i spidsen proklamerede, at den var klar til at nedlægge regionerne. Nu ser verden anderledes ud for regionerne, der har flere venner i den nye S-R-SF-regering end i den gamle VKO-regering. Regeringen har i regeringsgrundlaget sagt, at de "vil foretage en evaluering af kommunalreformen og den nuværende arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og stat, med særlig fokus på sundhedsområdet, det specialiserede socialområde, miljøområdet og den regionale udvikling". Evalueringen er ikke begyndt, men flere udtalelser fra politikere fra regeringspartierne peger på, at man nærmere forestiller sig, at regionerne skal have flere og ikke færre opgaver.

KL til kaffe i Vejle

På den baggrund kan man ikke fortænke regionerne i at vejre morgenluft. Der er et momentum, der skal udnyttes, og Danske Regioner er derfor gået i offensiven. Der var vel nærmest tale om charmeoffensiv, da Danske Regioners formand Bent Hansen (S) og næstformand Carl Holst (V) inviterede KL’s formand Jan Trøjborg (S) og næstformand Erik Fabrin (V) til møde på Regionsgården i Vejle. En forhandling kan man ikke kalde det, for det kræver, at man har noget at handle med. Der var nærmere tale om at føle hinanden på tænderne. Jan Trøjborg kunne bedst lide udtrykket "sondering". Eller som Bent Hansen lidt kringlet formulerede det:

– Vi har haft en indledende drøftelse for at åbne op for en kommende dialog. Det håber jeg lykkes, så vi ikke bare har drukket en kop kaffe, og så er det det.

Emnerne var ifølge Danske Regioners formand de fagområder, som kommuner og regioner har tilfælles – sundhedsområdet, det specialiserede socialområde, miljø og kollektiv trafik.

– Vi har haft en drøftelse med udgangspunkt i regeringsgrundlaget for at undersøge, om der er steder, hvor vi kan spille fælles ind med nogle løsningsforslag. Jeg tror, der er en forventning om, at vi, der sidder med driftsopgaven, spiller ind med bud. Vi vil stå stærkest, hvis vi har fælles forslag på nogle områder. Dem kunne vi ikke finde her i dag. Det var i første omgang en udveksling af synspunkter og standpunkter. Længere kom vi ikke, sagde Bent Hansen efter mødet.

Formanden for regionerne understregede, at det er vigtigt ikke at få startet en traditionel krig om opgaver.

– Der er rigtig mange af de tidligere amtsopgaver, der ligger rigtig godt i de store kommuner. Vi skal starte et andet sted og sige, at der er nogle opgaver, der kan løses mere hensigtsmæssigt. Der er for eksempel nogle meget specialiserede områder, hvor man for at få et fagligt rigtigt tilbud skal bruge et befolkningsunderlag på en halv million. Vi har ikke spillet ud med opgaver, som vi mener, bør være regionale frem for kommunale, for så låser man jo diskussionen, hvis man starter den kamp med det samme. Vi skal se på, hvad der gavner opgaveløsningen, altså en fagligt funderet løsning frem for politisk hanekamp, sagde Bent Hansen.

Han mener, det er vigtigt, at facit ikke er givet på forhånd, når man evaluerer.

– Den tidligere statsminister startede med facit, og så kunne han selv lave mellemregningerne bagefter. Her er det modsat. I processen kan man inddrage patienter, brugerorganisationer og faglige organisationer, siger regionsrådsformanden.

Han mener, evalueringen bør være foretaget inden for et år.

– Nu er trolden ude af æsken, så lad os få det afklaret. Den evindelige usikkerhed er ikke god, heller ikke for personalet. Det er også vigtigt, hvis vi skal holde styr på pengene.

Tænk på borgerne

KL’s formandsskab gik til mødet i Vejle med åbent sind uden at forvente for meget.

– Det er altid godt at have et møde med samarbejdspartnere. Vi har haft lejlighed til at lytte til de synspunkter, man har fra Danske Regioners side, og det vil vi naturligvis reflektere over. Mit budskab er, at vi vil være i en fortsat dialog med alle parter. Det være sig patientorganisationer, praktiserende læger og regionerne, sagde formand Jan Trøjborg efter mødet.

Han gav dog også udtryk for, at det er svært at vide, hvad man skal tale om, når der mangler en klar melding fra regeringen.

– Vi mangler først og fremmest en drøftelse med regeringen om, hvad de har tænkt sig med de bemærkninger, der er om visse dele af opgavereformen. Det ser vi frem til kommer. Jeg har den opfattelse, at det vil være godt for alle parter, ikke mindst for borgerne, at få en relativ hurtig evaluering. Og så har vi jo en helt klar interesse i, at der kan blive så bred en politisk opbakning (i Folketinget, red.) som overhovedet muligt til eventuelle justeringer. Det er altså ikke befordrende for stabiliteten, at der er fundamental uenighed på Christiansborg, sagde Jan Trøjborg.

KL’s formandskab har tidligere påpeget, at det er for tidligt at foretage en evaluering af struktur- og opgavereformen.

– Det er helt rigtigt at påpege borgervinklen. Det er kun fem år siden, vi fik en reform, og vi synes ikke, der er grund til at kaste alle mulige ting op i luften og skabe usikkerhed hos borgeren. Det handler om, hvordan vi bedst styrer igennem de her krisetider. Det er ikke det samme som at sige, at man ikke kan lave lidt skarpere afgrænsninger og lidt småjusteringer. Derfor er det også fornuftigt at have en dialog med regionerne, sagde KL’s næstformand Erik Fabrin.

Mere til sundhed

Set fra kommunernes synspunkt er der ikke nogen opgaver, som det er oplagt at føre over til regionerne. Trøjborg fremhæver miljøområdet, som ofte nævnes, når der er tale om ændringer af opgavefordelingen.

– Det, der blev vedtaget på det område, har kommunerne implementeret til alles tilfredshed. Vi hører kun, at der er et rigtig godt samarbejde mellem kommunerne og de statslige miljøcentre, og et formidabelt godt samarbejde med miljøministeriet. Vi er kommet fra tre planlægningsmæssige led til to led. Det er alt tilstrækkeligt. Vi vil gerne drøfte en evaluering af alle de områder, vi har overtaget. For vi mener, at vi har en rigtig god record og har dokumentation for en rigtig fin indsats over for borgerne. På langt de fleste strækninger er den service, vi leverer, bedre end den var for seks år siden, siger Jan Trøjborg.

Den holdning er Erik Fabrin enig i. Han mener, der er grund til at se nærmere på arbejdsdelingen på sundhedsområdet. Her er udviklingen gået mod mere specialiserede sygehuse, mens en anden del af behandlingerne sammen med plejen, genoptræningen med mere i højere grad finder sted i kommunerne. Her taler Fabrin om at flytte midler fra regionerne til kommunerne.

– Der er mange kommuner, der føler, at de har fået en kæmpeopgave på sundhedsområdet. Der har vi behov for at drøfte, hvordan får vi allokeret nogle af regionernes ressourcer over i den nære sundhed i kommunerne. Det er fremtiden og løsningen, siger Fabrin.

Ifølge KL’s formand er der grund til at passe på med at lave store forandringer. Det kan nemlig give negative konsekvenser.

– Ændringer skal være sagligt begrundet, og man skal passe på. Vi så, hvordan udgifterne på det specialiserede socialområde eksploderede efter reformen. Det kan meget nemt ske igen, hvis man laver fundamentale ændringer i strukturen. Derfor kan der være nogle snitflader, vi kan diskutere. Men lad os få en konklusion inden for relativ kort tid. Ellers sker der jo det, som man også kan se i den offentlige debat for tiden, at der er rigtig mange interessenter, der øjner chancen for at diskutere ressourcer i stedet for indsatsen, siger Jan Trøjborg og tilføjer:

– Skal der ske justeringer, så skal det være bredt funderet i Folketinget, så vi ikke skal diskutere, evaluere og eventuelt lave om efter hvert folketingsvalg, sagde Trøjborg.

Ligesom juleaften

Oven på mødet i Vejle kommer økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) nu med en melding om, at der er en julegave på vej.

– Jeg regner med at kunne melde noget ud om evalueringen inden for få uger. Inden jul i hvert fald. Det er sådan, planen er. Jeg ved, der er meget stor interesse for den her evaluering. Derfor ville det også være godt, hvis vi kan komme det stykke længere inden jul, siger Vestager.

Hun kan til gengæld ikke afsløre, hvordan evalueringen skal foregå.

– Vi er så småt begyndt at overveje, hvordan vi skal gøre det her, uden at have truffet hårde beslutninger. Vi tager udgangspunkt i det, der står om evalueringen af kommunalreformen i regeringsgrundlaget. Jeg har ikke gjort mig endelige overvejelser om forløbet endnu. Det, der er vigtigt, er at det her skal bruges til at sige noget om, hvorvidt vi har fået den bedste struktur på vores opgaveløsning. Det, der er vigtigt for mig, er at der ikke er truffet konklusioner på forhånd, siger ministeren.

Rigeligt vand i åen

Vestager understreger, at regeringen går fordomsfrit til opgaven. Hun mener ikke, det er for tidligt at evaluere effekten af reformen.

– Der er løbet vand i åen siden reformen blev indført, og nu er det tid til at give den et serviceeftersyn. I mit hoved handler det om at undersøge, om vi har den struktur, der understøtter den modernisering af den offentlige sektor, som regeringen har sat på dagsordenen. Jeg synes ikke, det er for tidligt. Så havde vi jo ikke skrevet det i regeringsgrundlaget, siger økonomi- og indenrigsministeren.

Regeringens udgangspunkt er ifølge Vest-ager ikke, at der er noget, der ikke fungerer.

– Der er som sagt ikke en dagsorden på forhånd, altså, at der er noget, der ikke fungerer, som det skal. Der er en lang række diskussioner om det specialiserede socialområde, om miljøområdet og samspillet mellem regioner og kommuner på sundhedsområdet. Der er det vigtigt at give strukturreformen det serviceeftersyn og sige, hvordan går det så nu? Hvilke mål er blevet nået, og hvordan kan de erfaringer, vi har fået indtil nu, bruges fremadrettet?

Margrethe Vestager mener ikke, at en evaluering vil forvirre borgerne.

– Er der noget, der ikke synes at forvirre borgerne, så er det at bede nogle folk om at se på et givent område. Det er vel i virkeligheden en meget nøgtern nede på jorden-ting at gøre. Der har været en strukturreform, opgaver er blevet flyttet, hvordan er det gået med dem?, siger ministeren.

Hun mener ikke, det er urealistisk at forestille sig, at der ligger en konklusion om et år. <

Skriv hvad du søger