Der var enighed om politikken, da Johannes Hahn i sidste uge mødtes med KL’s administrerende direktør Kristian Wendelboe og Danske Regioners direktør for regional udvikling Gitte Bengtsson. Foto: Jakob Carlsen
Der var enighed om politikken, da Johannes Hahn i sidste uge mødtes med KL’s administrerende direktør Kristian Wendelboe og Danske Regioners direktør for regional udvikling Gitte Bengtsson. Foto: Jakob Carlsen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 33 / 2011

Kommissæren og KL kæmper for ny EU-kurs

EU-kommissær Johannes Hahn er helt på bølgelængde med KL’s synspunkt om, at Danmark fortsat skal have del i regionalfondsmidlerne. KL og Danske Regioner opfordrer nu direkte regeringen til et opgør med den forrige regerings EU-politik

– Den stærkeste hest skal også fodres – for den skal trække de andre.

Sådan sagde kommissær Johannes Hahn i foråret, da Danske Kommuner interviewede ham under et besøg i København. I mellemtiden er EU blevet kastet ud i en dyb økonomisk krise, men holdningen havde Hahn stadig, da han i sidste uge mødtes med KL’s administrerende direktør Kristian Wendelboe og Danske Regioners direktør for regional udvikling, Gitte Bengtsson.

Hahn står for kassen med regionalfondsmidler, hvorfra Danmark modtager cirka 500 millioner kroner om året. Det er penge, der kommer kommuner og regioner til gode gennem de regionale vækstfora, der kan investere i vækst og job i kraft af EU’s regionalpolitik.

Fra alle sider af mødebordet i KL-huset var der enighed om, at der forsat er behov for at opretholde EU’s investeringer i alle Europas regioner, herunder også i Danmark.

Behov for ny kurs

Nu handler det om at overbevise den nye regering om at lægge kursen om. Den forrige regering arbejdede på, at rammen for EU’s regionalpolitik bør reduceres væsentligt, og ser i den forbindelse gerne, at midlerne i højere grad fokuseres på de mindre udviklede regioner på bekostning af de mere udviklede regioner, herunder Danmark. Strategien er baseret på, at Danmark dermed måske kan opnå en rabat i EU-medlemskontingentet. Det vil måske gavne statskassen, men ikke kommuner og regioner. KL og Danske Regioner har efter Hahns besøg sendt et brev med en fælles opfordring til finansminster Bjarne Corydon.

– Den økonomiske vækst i Danmark hænger stadigvæk i bremsen, og det er derfor afgørende, at kommuner også har værktøjer til at støtte styrkelsen af den danske konkurrenceevne. Det undrer derfor KL, hvis finansministeren vil arbejde for, at de danske kommuner ikke fremover er omfattet af investeringsordningen, da denne skaber job og vækst lokalt, siger Kristian Wendelboe.

– Det er bekymrende, at regeringen ønsker at reducere midlerne til de regionale vækstfora. Midlerne til finansiering af EU’s investeringer i Danmark skal ikke ses som en udgift, men tværtimod som en smart investering i den fremtidige erhvervsudvikling, supplerer Gitte Bengtsson.

Et samlet Europa

Krisen har givet anledning til en diskussion af, hvorvidt også velstående områder skal have regionalfondsmidler. Men ifølge Johannes Hahn handler det om samhørigheden omkring det fælles europæiske projekt.

– Hvis vi skal nå de fælles europæiske mål, så skal alle regioner i Europa arbejde på at realisere dem. Derfor skal man også støtte de udviklede områder. Selvfølgelig skal der være en differentiering mellem de rige og fattigere regioner. Men, hvis vi skal have mere vedvarende energi, mere forskning og nedbringe fattigdommen, så skal alle være med, sagde Johannes Hahn.

I dag bor 62 procent af EU-borgerne i de mere udviklede regioner. De modtager 15,8 procent af regionalfondsmidlerne. Ifølge Hahn er det vigtigt ikke at beskære dem yderligere. Det ville være forkert at følge en kurs, hvor kun de fattigste regioner kan få del i midlerne.

– Det ville være en helt anden EU-politik. Det ville være en velgørenheds- eller solidaritetspolitik. Vores forståelse af det er, at det skal være en investeringspolitik, som er passende for at opnå de fælles europæiske mål, sagde Hahn. <

Skriv hvad du søger