Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 30 / 2011

KKR klumme: Klimaløsninger over grænsen

Mange kommuner arbejder målrettet med klimastrategier. Ambitionerne er store, men initiativerne risikerer at blive små dråber i havet, hvis ikke kommunerne arbejder sammen over kommunegrænsen om fremtidens løsninger på klima- og energiområdet
tekst borgmester Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg Kommune, medlem af KKR Hovedstaden

De senere år har Danmark været ramt af mange skybrud og voldsomme regnskyl. Åer og vandløb er gået over deres bredder. Borgere har stået i vand til knæene – midt i egen spisestue. Klimaforandringerne betyder oversvømmelser, og de færreste kommuner kan være sikre på at gå fri.

Håndtering og forebyggelse af klimaforandringerne er en væsentlig regionalpolitisk problemstilling. Vandet i åer og vandløb kender ingen grænser. Åbner himlens sluser sig over én kommune, kan oversvømmelserne blive endnu større langs åen i nabokommunen. Det har flere kommuner i hovedstadsområdet oplevet de senere år – med store økonomiske konsekvenser for borgerne som følge.

Det er med baggrund i oplevelser som disse, at de 29 kommuner i KKR Hovedstaden sammen med Region Hovedstaden er begyndt at løfte i flok for at finde fremtidens klimaløsninger.

Hvad nytter det, hvis en kommune investerer en masse penge i klimatilpasning for eksempel etablering af dige eller udgravning af en å, hvis kommunerne længere oppe ad åen ikke gør noget for at hindre de store regnmængder i at løbe ud i åen? Pengene kan være spildte. Kommunerne bliver nødt til at arbejde sammen for at løse problemer med fremtidige oversvømmelser.

I KKR Hovedstaden er vi allerede langt med arbejdet om at finde fælles løsninger på klimaudfordringerne. Sammen med regionen har vi udarbejdet et fælles udkast til klimastrategi for Hovedstadsregionen. Klimastrategien skal danne grundlag for konkret handling på tværs af kommunerne og understøtte øget grøn vækst og et styrket samspil med erhvervslivet.

Infrastruktur til elbiler
Det er ikke kun vandet i åerne, vi tænker på, når indsatserne skal koordineres og tænkes sammen til gavn for klimaet. Rigtig mange kommuner i Hovedstadsregionen investerer i elbiler og arbejder for, at borgerne lettere kan bruge elbiler, for eksempel med information, forsøg og placering af ladestandere.

Hvis vi vil sikre en infrastruktur, der gør det attraktivt for bilisterne at køre i elbiler, må det koordineres på tværs af kommunegrænserne. Bilisterne pendler på tværs af hele Hovedstadsregionen, og skal de bruge elbilen, er de nødt til at have sikkerhed for, at den kan lades op andre steder end i hjemkommunen. Fælles planlægning af infrastrukturen for elbiler er derfor også et led i klimastrategien.

Udfordringerne for kommunerne på klima- og energiområdet er mange. Konkurrencen om at være først med nye løsninger er stor i Hovedstadsregionen, og den er i bund og grund sund. Men de allerbedste og langtidsholdbare klimaløsninger findes i samarbejde mellem alle kommunerne i regionen i fællesskab.

Klimastrategi for Hovedstadsregionen
Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden sender klimastrategi for Hovedstadsregionen i høring i november 2011. Klimastrategien:

  • Indeholder temaerne: En klimaberedt region, klimavenlig transport, omstilling af energisystemet, energieffektive bygninger og klimavenligt forbrug og indkøb.
     
  • Skal føre til reel handling og vise omverdenen hvordan kommuner og region går foran i det lange seje træk for at forebygge og tilpasse sig klimaudfordringerne.
     
  • Skal skabe synergi og fremdrift i klimaindsatsen på tværs af kommuner og region ved at synliggøre de mange potentialer for at igangsætte fælles ambitiøse klimasatsninger.
     
  • Region Hovedstaden har afsat 10 millioner kroner til medfinansiering af klimastrategiens strategiske satsninger. <

Skriv hvad du søger