Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 27 / 2011

Spark døren ind til EU

KL skal opruste til EU-formandskabet, så kommunerne kan få indflydelse på deres mærkesager, mener borgmester Carsten Kissmeyer (V). Over halvdelen af de regler og love, som kommunerne opererer under, har rødder i EU

Kommunerne retter i stigende grad fokus mod EU og vil gerne vide, hvad de kan få ud af, at Danmark overtager EU-formandskabet til januar. Det viste sig tydeligt, da KL’s Internationale udvalg i sidste uge holdt en minikonference med titlen "EU og kommunerne – politik under det danske formandskab". Godt en tredjedel – i alt 33 – af landets borgmestre troppede op i KL huset, plus en række viceborgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Jan Boye (K), der er formand for KL’s Internationale udvalg, ser fremmødet som udtryk for en stigende erkendelse af EU’s markante indflydelse på dagligdagen i kommunerne.

– Vi må tage det store fremmøde som udtryk for det, vi alle oplever i kommunerne, nemlig hvor stor en rolle EU spiller i dagligdagen og de sager vi sidder med. Vi er i gang med en undersøgelse, der skal kortlægge det. Den siger, at 53 procent af alle de sager, der er på et udvalgs- eller en kommunalbestyrelsesdagsorden i en eller anden måde er influeret af EU lovgivning, sagde Jan Boye.

KL’s Internationale udvalg vil præsentere analysen senere på året som optakt til formandskabet.

Udbudscirkus
Et af de varme emner, der blev diskuteret på konferencen, var blandt andet EU’s udbudsregler, som opleves meget bureaukratiske og komplicerede i kommunerne.

Ikast-Brandes borgmester Carsten Kissmeyer deltog i debatten. Han mener, at udbudsreglerne er en af de ting, kommunerne bør arbejde på at få ændret.

– Vi bliver kørt over i det der EU-udbudscirkus. Jeg tror, mange ville få sig et chok, hvis de så, hvordan det fungerer, hvor meget tid vi bruger og hvor meget tid virksomhederne bruger. Det er utrolig kompliceret at leve op til reglerne, siger Carsten Kissmeyer.

Han fortalte efterfølgende, hvordan man i "12 By"-samarbejdet, der er et indkøbssamarbejde mellem 14 jyske og fynske kommuner, indtil videre har måttet opgive et fælles EU-udbud på legepladsudstyr.

– Vi har måttet annullere det. Det har været utrolig kompliceret og har været frem og tilbage adskillige gange, og hver gang er der nye fejl. Det er for meget. Og når vi laver EU-udbud i kommunerne, får vi alligevel aldrig tilbud fra internationale firmaer. Man skal jo op i store vejanlæg eller broer, før det har interesse, siger Carsten Kissmeyer.

Vandnatur eller kultur
Et andet brandvarmt emne var EU’s vandrammedirektiv og de deraf følgende vandmiljøplaner.

– Der bliver vi altså svigtet i kommunerne. Vi kommer til at betale. Vandmiljøplanerne har store konsekvenser, især i de kommuner, hvor landbruget er et dominerende erhverv, sagde Brønderslevs borgmester, Lene Hansen (S).

Carsten Kissmeyer (V) er enig.

– I Danmark har vi en tendens til at tolke EU-reglerne på en lidt for dukseagtig måde. Vi har ikke taget tilstrækkelig højde for, at Danmark er et intensivt dyrket landbrugsland. Vi behøver måske ikke tolke alt som værende natur. Mange af de vandløb, vi har, er gravede kanaler, siger Ikast-Brandes borgmester.

Oprustning
Flere af borgmestrene mener, der er god grund til, at kommunerne bruger EU-formandskabet til at få sat deres emner på dagsordnen. Udover emner som vandrammedirektiv og udbud er det relevant inden for hele det felt, der bliver berørt af EU’s regionalfondsmidler og socialfondsmidler.

– Førhen var kommunernes fokus meget på den nationale lovgivning. Nu begynder fokus i stigende grad at flytte sig mod EU. Vi må udnytte formandskabet til at sætte de her ting på dagsordenen. Kommunerne og staten skal tage hinanden i hånden. Det er KL, der skal løfte den opgave. Det er svært for os lokalpolitikere at overskue det her. Det kan være svært nok med den nationale lovgivning. Jeg mener, man må se på, om KL’s Internationale udvalg er en stærk nok struktur til at løfte opgaven, eller om vi skal bygge noget stærkere op, siger Carsten Kissmeyer. <

Skriv hvad du søger