Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 26 / 2011

KKR klumme: Kommunerne i tæt samarbejde om det specialiserede socialområde

Kommunerne har nu i fællesskab sat klare mål for den faglige udvikling, kapacitets- og prisudviklingen på det specialiserede socialområde. Det sker i de nye udviklingsstrategier og udviklingsaftaler, som kommunalbestyrelserne over hele landet netop nu drøfter
tekst

af borgmester Kjeld Hansen (S), Herlev Kommune, formand for KKR Hovedstaden, borgmester Henrik Holmer (S), Vordingborg Kommune, formand for KKR Sjælland, borgmester Egon Fræhr (V), Vejen Kommune, formand for KKR Syddanmark, byrådsmedlem Anders G. Christensen (V), Favrskov Kommune, formand for KKR Midtjylland og borgmester H. C. Maarup (S), Mariagerfjord Kommune, formand for KKR Nordjylland

Koordineringen på det specialiserede socialområde er en stor og vigtig opgave, som kommunerne i fællesskab i den grad har taget på sig. Som KKR-formænd har vi oplevet stor vilje og opbakning fra både politisk og administrativt niveau i kommunerne til at yde en indsats for i fællesskab at løse opgaven.

Det er helt nødvendigt med et tæt og velfungerende tværkommunalt samarbejde, for at vi i kommunerne succesfuldt kan videreudvikle det specialiserede socialområde.

Kommunerne har ansvaret for driften af en meget stor del af de højt specialiserede tilbud. Derfor var det helt naturligt, at kommunerne i foråret 2011 overtog ansvaret for at koordinere udviklingen på området fra regionerne.

Det sker helt konkret ved, at kommunerne i fællesskab hvert år skal udarbejde en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de sociale tilbud og på behovet for at oprette nye pladser og tilbud. I styringsaftalen fastsættes rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år. De to aftaler sætter i udpræget grad udvikling og omstilling af det specialiserede socialområde på den kommunale dagsorden.

Med udviklingsstrategien og styringsaftalen sikrer vi, at der vil være fuld fokus i kommunerne på den faglige udvikling på området. I den nye udviklingsstrategi sætter alle 98 kommuner for eksempel særlig fokus på senhjerneskadeområdet og særforanstaltninger til børn, unge og voksne.

Løbende udvikling
Det tværkommunale arbejde afspejler, at der foregår en løbende udvikling af tilbuddene. Det gælder på den ene side om at give tilbud, som borgerne ikke skal flytte for at få eller have lang transport til, og på den anden side om at sikre fagligt specialiserede tilbud til små målgrupper og målgrupper med meget komplekse behov. Det er en udfordring, som alle fem forslag til udviklingsstrategier forholder sig strategisk til i form af konkrete tiltag, metodeudvikling og analysearbejder.

De fem KKR (KommuneKontaktRåd) har drøftet ambitioner og indsatsområder for de første udviklingsstrategier og styringsaftaler i løbet af foråret. På KKR-møderne i august 2011 er der opnået enighed om indholdet, og alle fem KKR har derfor anbefalet, at de enkelte kommuner nu godkender udviklingsstrategi og styringsaftale.

Udover et tæt tværkommunalt samarbejde, så har vi i KKR løbende haft en god og konstruktiv dialog med blandt andre handicaporganisationerne om de nye udviklingsstrategier og styringsaftaler.

Samtidig med kommunernes store opmærksomhed på den faglige udvikling på det specialiserede socialområde – et fokus der fortsætter i de kommende år – så er det faktisk også lykkedes at knække den markant stigende udgiftskurve, som vi har set igennem flere år.

Kommunerne har reduceret udgifterne på det specialiserede socialområde fra 2009 til 2010. Det er et udtryk for, at kommunerne har omlagt indsatsen blandt andet ved at anvende lokale løsninger, hvor borgernes eksisterende sociale netværk bibeholdes frem for at sende borgene væk i permanente tilbud. Det er løsninger, der er gode for borgerens livskvalitet og økonomisk mere rentable. <

Skriv hvad du søger