Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 25 / 2011

Leder: Godt på vej – men ikke i mål

tekst KL

Den kommunale handicap- og psykiatriindsats er i rivende udvikling. Socialpolitiske mål som "inklusion", "normalisering" og "brug af tilbud i nærmiljøet", "sammenhæng i indsatsen" og "rehabilitering frem for passiv hjælp" bliver nu omsat til virkelighed og gavn for mange borgere.

Rehabilitering til unge med sindslidelser gør, at færre vil blive placeret i langvarige botilbud. Unge med udviklingshæmning kan leve et liv på egne præmisser frem for på botilbuddets. Og få job på det ordinære arbejdsmarked frem for i beskyttet beskæftigelse. Borgere, der har behov for rehabilitering efter en hjerneskade, får en sammenhængende og mere effektiv trænings-, erhvervs- og socialindsats.

Der er kommet bedre overblik og gennemsigtighed i indsatserne på området. Der er kommet fokus på, hvilke indsatser det er mest virkningsfuldt og økonomisk at bruge.

Det er tankevækkende, at den stramme samfundsøkonomi helt sikkert har medvirket til denne udvikling. Kravet om dæmpning af udgiftsstigningen har sat fokus på, om der i alle tilbud var en god sammenhæng mellem virkning og udgift. Og det har der ikke været. Men det kunne sikkert have fortsat uændret, hvis ikke vilkåret havde været, at der skulle ske noget nyt.

Er vi så kommet i mål i kommunerne? Nej, det er vi ikke. Men vi er på vej. Og hurtigt på vej. For med de nye indsatser opstår ny specialviden, der igen spreder sig som ringe i vandet. I dag tænker kommunerne ganske anderledes om handicap- og psykiatriindsatsen end for fem år siden, akkurat som der har været socialpolitisk ønske om.

Har vi så en "glat sag", som nu kører af sig selv? Nej, det har vi ikke. Der er tydeligvis "bolværk" blandt fagmiljøer og organisationsinteresser, som har svært ved det nye. Ind i mellem så svært, at kritikken bliver usaglig og vildledende – og tonen skinger. Ingen af delene bidrager til en konstruktiv debat.

Det tog et par år efter reformen at få taget rigtig fat på at udvikle de nye opgaver og integrere dem med de eksisterende. Men kommunerne har taget ansvaret på sig, også selv om det ikke er noget, man bliver populær af hos alle.

Håbet må nu være at folketinget står ved de socialpolitiske mål og dermed den udvikling, som kommunerne har skabt med afsæt i netop disse mål. <

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Leder: Godt på vej – men ikke i mål Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger