Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 22 / 2011

KKR klumme: Aktiv indsats for Grøn Vækst

Kommunerne er de centrale aktører, når det handler om udvikling af landdistrikterne og om indsatser på natur- og miljøområdet. Derfor har vi besluttet i KKR Midtjylland, at vi vil gå aktivt ind i opgaven med at få del i puljen under Grøn Vækst
tekst formand for KKR Midtjylland Anders G. Christensen, Favrskov Kommune, og Næstformand for KKR Midtjylland Jan Petersen, Norddjurs Kommune

Siden sommerferien holdt sit indtog over det meste af landet, har en lille gruppe medarbejdere fra de midtjyske kommuner arbejdet med en særlig opgave. I juni måned besluttede vi nemlig i KKR Midtjylland, at kommunerne skulle tage en stærk rolle i at få formuleret en fælles programansøgning til den nye pulje under Landdistriktsprogrammet, der er afsat i forbindelse med regeringens aftale om Grøn Vækst.

Når vi har lagt vægt på, at kommunerne skal gå aktivt ind i opgaven, så er det, fordi programmet er relativt bredt. Kommunerne kan nemlig få medfinansiering til projekter inden for natur- og miljøområdet og til initiativer, der kan være med til at skabe attraktive levevilkår. Det vil sige områder, hvor kommunerne er myndighed. Kommunernes indsats dækker bredt fra planlægning af det åbne land, natur- og miljøopgaver, kommunal service, erhvervsfremme, samarbejde til støtte til landdistriktsråd.

Puljen under Grøn Vækst giver desuden mulighed for at yde støtte til erhvervsområdet, og her spiller Vækstforum en betydelig rolle. For at vi i kommunerne kan lykkes med at sætte en dagsorden om grøn vækst, er et partnerskab med regionen derfor nødvendigt.

Selv om der ikke har været lang tid til at handle, har det været afgørende, at det er kommunerne, der har udformet programmet inden for vores egne myndighedsområder. Selvfølgelig i tæt samarbejde med Vækstforum på de områder, der har med erhvervsudvikling at gøre. Og der er handlet hurtigt. Programansøgningen er blevet behandlet på KKR’s møde i august.

Nye arbejdspladser i region Midtjylland
Det overordnede mål for Grøn Vækst-indsatsen i Midtjylland er at få skabt flere arbejdspladser. Vi har valgt at fokusere på turisme, som er et af de erhverv, der har potentiale til at skabe nye forretningsmuligheder og lokale arbejdspladser i landdistrikterne. Det er der flere grunde til.

Vi oplever i disse år, at turismen går tilbage. Det er en udvikling, der især rammer landdistrikterne hårdt. En økonomisk saltvandsindsprøjtning vil derfor komme nogle af de midtjyske udkantsområder til gavn. Endelig er turisme jo et af de områder, hvor der er brug for at tænke på tværs af kommunegrænser. Turisterne ved den jyske vestkyst tænker jo næppe meget over, om de befinder sig i Ringkjøbing-Skjern, i Holstebro eller i Lemvig Kommuner.

Det har krævet hurtig handling og effektivt samarbejde, for at kommunerne i fællesskab og sammen med regionen har kunnet få programmet i hus. Der ligger nu en fælles programansøgning, hvor der er sat fokus på netop de projekter, som kan komme hele den midtjyske region til gavn. Øvelsen har vist, at samarbejdet mellem kommunerne fungerer – ikke bare på papiret, men i høj grad også i praksis.

Fakta om puljen under Grøn Vækst
Puljen består af EU-midler og kan anvendes til medfinansiering af projekter i kommuner og regioner, der falder inden for de overordnede mål i Landdistriktsprogrammet:

• Etablering af nye arbejdspladser

• Forbedring af konkurrenceevnen

• Bidrag til renere miljø og bedre natur

• Attraktive levevilkår i landdistrikterne.

For at få del i midlerne, udarbejdes et program til FødevareErhverv. Programmet skal forfattes af region og kommuner i fællesskab, beskrive en sammenhængende udviklingsindsats i landdistrikterne og bidrage til at nå de overordnede mål i aftalen om Grøn Vækst og i landdistriktsprogrammet. <

Skriv hvad du søger