Foto: Midttrafik
Foto: Midttrafik
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 21 / 2011

Usædvanlig sag truer ledelsesretten

En fogedsag i næste uge i Aarhus bliver fulgt med spænding. Afgørelsen risikerer at skabe helt nye tilstande på det danske arbejdsmarked
tekst Rudi Holm

En højst usædvanlig sag og et forsøg på at indføre sydeuropæiske tilstande på arbejdsmarkedet i Danmark.

Sådan betegner kontorchef i KL’s juridiske kontor Karsten Thystrup en fagretlig strid mellem fagforbundet FOA og trafikselskabet Midttrafik. Striden kulminerer i den kommende uge, når fogedretten træffer afgørelse om, hvorvidt Midttrafik har ret til at afskedige en tjenestemandsansat billetkontrollør på grund af samarbejdsvanskeligheder. Ifølge Karsten Thystrup vil der kun være én mulig udgang, nemlig at Midttrafik vinder sagen. I modsat fald mener han, at der vil være tale om et totalangreb på danske arbejdsgiveres ledelsesret og en underminering af den højt besungne danske flexicurity-model.

– FOA udfordrer med denne sag grænserne på arbejdsmarkedet. Fogedretten er jo ikke indrettet til at træffe beslutninger om, hvorvidt arbejdsgiverne må bruge sin ledelsesret. Den slags uoverensstemmelser kan normalt efterfølgende prøves ved det civilretlige system. Men at prøve at få fogedretten til at forhindre, at der overhovedet bliver truffet en beslutning om afskedigelse – det er højst usædvanligt, siger Karsten Thystrup.

Skriv hvad du søger