Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 20 / 2011

Leder: Inklusion i folkeskolen er en investering i fremtiden

tekst KL

Folkeskolens største udfordring er at sikre flere børn et større fagligt udbytte af undervisningen. Alle børn lærer mere, hvis de går i en skole med en bred mangfoldighed af elever med forskellig baggrund. Det er én af konklusionerne fra den seneste PISA-undersøgelse. Det er altså muligt, at flere børn kan opnå højere fagligt udbytte ved øget inklusion.

Derfor er inklusion ikke et spareprojekt, men en investering. Der skal investeres i en styrket almenundervisning, som blandt andet er kendetegnet ved differentieret undervisning, et stærkt fokus på de enkelte elevers læringsudvikling og en mangfoldighed af børnefællesskaber.

Ressourcerne til skolens almindelige undervisning er reduceret de seneste år. Det har blandt andet været nødvendigt, fordi udgifterne til specialundervisning er eksploderet. Udgifterne til specialundervisning er for eksempel steget 21 procent fra 2007 til 2009, og i dag bruges der 13 milliarder kroner om året til specialundervisning. Nogle af de penge, som i dag bruges på specialundervisning, skal derfor bruges til at styrke den almindelige undervisning i folkeskolen.

Der er bred opbakning til en mere inkluderende folkeskole. Det gælder alle folkeskolens parter – Danmarks Lærerforening, Skole og Forældre, Skolelederne, Børne- og Kulturchefforeningen, BUPL og KL – og på Christiansborg.

Forældrene er også positive medspillere. Det viser en aktuel undersøgelse, som Gallup for ganske nylig har lavet for KL. Over halvdelen af forældrene til de yngste elever i folkeskolen vil gerne yde en ekstra indsats, så deres barns skole kan inkludere flere elever, end den gør i dag. Det er en rigtig flot udmelding. Det vidner om opbakning til folkeskolen som fællesskabets skole.

Men forældrene vil også gerne være mere trygge ved inklusion. Forældrene ønsker større indsigt i, hvordan skolen arbejder med inklusion og børnenes læring. Der er altså et stort potentiale i et bedre samarbejde mellem forældrene og skolen. Udfordringen for kommunerne består derfor i at få gjort inklusion til et fælles projekt. Det kræver et ændret samarbejde mellem skolen og forældrene.

Kommunerne må i praksis vise, hvordan de investerer i en styrket almenundervisning. Skolens ledelse og lærere må i deres daglige arbejde betrygge og involvere forældrene. De må have konkrete svar på, hvordan skolen og de enkelte lærere tackler inklusionens udfordringer.

Kommunerne, skolernes ledelse og lærerne har et stort ansvar for at sikre, at der investeres i fremtiden – gennem inklusion og en styrket almenundervisning. <

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Leder: Inklusion i folkeskolen er en investering i fremtiden Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger