Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2011

EU-klumme: Digitalisering sker på tværs af grænser

Digitalisering er ikke kun et varmt emne i Danmark, men også i EU. Faktisk er digitalisering et af de helt centrale emner i EU’s strategi for at skabe mere vækst og flere job i EU – den såkaldte EU2020-strategi
tekst Jens Chr. Gjesing, borgmester i Haderslev og medlem af KL's Internationale udvalg

EU har som en del af denne strategi lanceret "Europas Digitale Dagsorden" som ét af de syv flagskibsinitiativer. Det betyder, at der er sat en række mål op for, hvad EU-landene skal gøre på den digitale dagsorden for eksempel at skabe bedre offentlig service via digitalisering, skabe et indre marked for e-handel og lignende.

Et helt centralt tema er her, hvordan der skabes et digitalt indre marked, så de forskellige it-systemer og regler kan kommunikere med hinanden. Det har stor betydning for den kommunale hverdag, hvor vi i kommunerne oplever, at mere og mere kommunikation med borgerne foregår elektronisk.

Digitalisering er også et meget varmt emne for kommunerne i Danmark. Regeringen, KL og Danske Regioner er på vippen til at fremlægge den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som er blevet drøftet i forbindelse med den seneste økonomiaftale. Den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi vil understøtte de fælleskommunale mål blandt andet digital kommunikation, digitalisering af velfærdsområderne og tættere offentligt samarbejde om digitalisering. Dette ligger i tråd med mange af de ting, som kører parallelt i EU.

Jeg er medlem af EU’s Regionsudvalg, hvor digitalisering også
står højt på dagsordenen. For eksempel har vi netop behandlet Kommissionens udspil om en europæisk handlingsplan for
e-forvaltning 2011–2015. Via den europæiske handlingsplan er det målet at forbedre samspillet mellem de nationale og europæiske mål for e-forvaltning. Den skal medvirke til at lette overgangen fra den nuværende form for e-forvaltning til en ny generation af e-forvaltningstjenester på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan. Formålet er at skabe mere vækst og udnytte de offentlige ressourcer bedst. Endvidere er det målet at gøre borgernes dagligdag lettere – for eksempel hvis man skal flytte fra et EU-land til et andet.

Malmø-deklarationen
Det overordnede formål med handlingsplanen er at gennemføre den såkaldte "Malmø-ministerdeklaration" om digital forvaltning samt understøtte 2020-strategien. Malmø-ministerdeklarationen sætter fire overordnede politiske mål for alle europæiske offentlige forvaltninger for de kommende fem år:

• Borgerinddragelse – styrket inddragelse af borgere og virksomheder

• Øget mobilitet på det indre marked

• Øget effektivitet og produktivitet

• Skabelse af forudsætninger og katalysatorer for ovenstående prioriteter

Samtlige medlemsstater har bakket op om målene i Malmø-ministerdeklarationen. Kommissionen anser det som en af sine vigtigste opgaver at sikre, at borgere og virksomheder i frem-tiden kan tilbydes grænseoverskridende e-forvaltningstjenester. Dette indebærer blandt andet, at der skal skabes de rette grundvilkår for interoperabilitet – hvilket betyder, at it-systemerne og blanketter kan "tale sammen"– e-signaturer og e-identifikation på tværs af landegrænser.

KL støtter det europæiske fokus på digitalisering, da dette kan bidrage til generel effektivisering i samfundet, herunder reducering af administrative byrder for kommunerne. Dette er i tråd med KL’s og kommunernes egen indsats på det digitale område.<

Skriv hvad du søger