Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 18 / 2011

KKR klumme: Kommunerne tager ansvar for den regionale udvikling

Når de nye erhvervsudviklingsstrategier i de regionale vækstfora bliver udarbejdet, spiller kommunerne en særdeles aktiv rolle. Kommunerne vil have indflydelse på strategierne, og KKR står for at koordinere de kommunale synspunkter
tekst Kjeld Hansen,formand for KKR Hovedstaden, Henrik Holmer, formand for KKR Sjælland, Egon Fræhr, formand for KKR Syddanmark, Anders G. Christensen, formand for KKR Midtjylland og H.C. Maarup, formand for KKR Nordjylland

Kommunerne spiller en særdeles aktiv rolle i forbindelse med arbejdet i de seks regionale vækstfora: Hovedstaden, Bornholm, Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland. De regionale vækstfora er næsten alle steder færdige med at udarbejde strategier og handlingsplaner for indsatsen i de kommende år – og her har kommunerne sat tydelige fingeraftryk. Det er da også helt naturligt, at den regionale udvikling og overvejelserne om, hvordan de mange midler i de regionale vækstfora anvendes, interesserer kommunalbestyrelserne.

I hvert af de fem KKR har vi derfor drøftet de nye erhvervsudviklingsstrategier og handlingsplaner for vækstforaene, og kommunerne har været helt enige om, at det er vigtigt at søge indflydelse.

Derved tager kommunerne et aktivt medansvar for den regionale udvikling. I de regionale vækstfora sker det i et godt og konstruktivt samarbejde med centrale aktører fra erhvervsliv, arbejds-
marked og forsknings- og uddannelsessteder i de enkelte regioner.

De kommunale repræsentanter i de regionale vækstfora har været engagerede i drøftelserne og har arbejdet godt for de kommunale synspunkter. Og gennem drøftelserne i KKR har alle kommunerne i de enkelte regioner haft mulighed for at få indflydelse på de fælles kommunale indspark til strategierne.

Fælles mål om vækst og udvikling
De nye erhvervsudviklingsstrategier er blandt andet kendetegnet ved, at der sættes skarpt fokus på de strategiske udfordringer i den enkelte region. Der er nemlig forskel på de udfordringer, som for eksempel Hovedstaden og Syddanmark står overfor. Denne forskel bliver naturligvis afspejlet i erhvervsudviklingsstrategierne. For eksempel er der i Hovedstadens erhvervsudviklingsstrategi fokus på at skabe en attraktiv og international tilgængelig metropol, mens der i Syddanmark bl.a. er fokus på det grænseoverskridende samarbejde.

Det er også gennemgående for strategierne, at der lægges op til en mere fokuseret indsats med vægt på store satsninger på nogle få prioriterede indsatsområder. Det betyder bl.a. også, at der vedvarende arbejdes på at koordinere indsatsen fra de mange forskellige aktører, der arbejder med at skabe udvikling og vækst. Vækstforaene har styrket opmærksomheden på mål og effekter. Der arbejdes med systematiseret overvågning og effektmåling af den regionale vækstindsats. Vi vil vide, hvad vi får for pengene! Centralt i erhvervsudviklingsstrategierne står også nogle af de nye indsatsområder – grøn økonomi og velfærdsteknologi. Det er områder, som har en helt særlig interesse. F.eks. arbejdes der i flere vækstfora med arbejdskraftbesparende teknologier inden for de kommunale velfærdsydelser. Endeligt har erhvervsudviklingsstrategierne også et særligt fokus på yderområderne. Her arbejdes der på at integrere udviklingen af yderområderne i den samlede indsats for erhvervsudviklingen i den enkelte region.

De fem KKR vil løbende følge op på de regionale vækstforas indsatser og prioriteringer. Samfundsudviklingen løber stærkt, og det er derfor nødvendigt, at kommunerne via KKR løbende forholder sig til, hvordan der bedst muligt arbejdes for vækst og udvikling.
• De regionale vækstfora er erhvervspolitiske samarbejder mel-
lem erhvervsliv, kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner
og arbejdsmarkedets parter. Formålet med de regionale vækst-
fora er at arbejde for vækst og udvikling i de enkelte regioner.

• Indsatsen i de regionale vækstfora finansieres af EU’s Regional-
fond og Socialfond og regionale erhvervsudviklingsmidler. Hertil
kommer en betydelig medfinansiering fra projektdeltagere og
andre parter.

• Kommunerne finansierer en del af aktiviteterne via det kommu-
nale udviklingsbidrag til regionerne. Udviklingsbidraget udgør
121 kroner per indbygger. <

Skriv hvad du søger