Foto: Ole Lind / Polfoto
Foto: Ole Lind / Polfoto
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 14 / 2011

Opgør med 40 minutter syndromet

Samarbejdsparterne 6-byerne har netop lanceret deres udspil til fornyelse af beskæftigelsesindsatsen. Udspillet er ifølge rådmand Hans Halvorsen(S), Aarhus Kommune, et signal til regeringen om, at kommunerne har nogle erfaringer og gode råd, de gerne vil bidrage med
tekst Sidsel Boye

Tiden er kommet til en gentænkning af hele beskæftigelsespolitikken og et opgør med de rigide regler, som præger hele beskæftigelsessystemet. Det er afsættet for, at det mangeårige samarbejde kaldet 6-byerne nu er gået sammen om et offensivt udspil til, hvordan man kan indrette beskæftigelsessystemet, så det passer til en fremtid med demografiske problemer og en vigtig uddannelsesdagsorden.

Udspillet er koncentreret på fire temaer, og ifølge rådmand Hans Halvorsen (S), Aarhus Kommune, er de alle fire lige vigtige.

– Men lad os eksempelvis tage ønsket om mindre statslig styring og et større lokalt råderum. I den sammenhæng vil vi gerne have mere fokus på effekt frem for processen. Det afgørende er, at medarbejderne får lagt den rigtige plan, så den ledige kommer hurtigt tilbage i arbejde, siger rådmanden.

Mere specifikt handler det også om opgøret med 40 minutters syndromet, som længe har gjort arbejdslivet surt for mange medarbejdere i jobcentrene.

– Når jeg snakker internt med kolleger, så er det gennemgående budskab, at medarbejderne bruger pokkers meget tid på at dokumentere det arbejde, de laver. Der er et eller andet sted opstået det ønske, at man skal dokumentere næsten på minuttet, hvad man laver, og hvis man bruger 40-45 minutter ud af en time på at lave dokumentation, så er det blevet til mere proces end effekt, siger rådmanden.

Udspillet fra 6-byerne har allerede været diskuteret i en bredere kreds af kommuner, og ifølge Hans Halvorsen er der opbakning. Timingen er meget præcis, og det er vigtigt for kommunerne at komme på banen med råd og idéer.

– Der er stor opbakning og politisk en bred opfattelse af, at vi skal have kigget på de meget rigide regler, der efterhånden er skabt i beskæftigelsessystemet. Efter mange års lapperier tror jeg, at der er behov for at gentænke beskæftigelsespolitikken, og det er vigtigt for alle 6-byer, at kommunerne bliver taget med på råd, når den til enhver tid siddende regering skal indrette fremtidens beskæftigelsessystem, siger han.

I horsens
6-byerne har haft tradition for samarbejde på forskellige områder, men først under KL’s jobCAMP i Horsens i november sidste år blev de enige om at træde i karakter og blande sig i debatten på beskæftigelsesområdet.

Det blev til et udspil, der skærper dagsordenen, og det mener Hans Halvorsen, at det godt samarbejdende 6-by-fællesskab har pondus til.

– Vi dækker 30 procent af det danske arbejdsmarked, så vi kan tillade os at spidse vores argumenter. Vi har nogle erfaringer, som man bør bruge, fastslår rådmanden.

Han vil lade det være op til andre at vurdere, om 6-byernes udspil går længere end KL’s beskæftigelsesudspil. Men hensigten er at understøtte den proces, som KL på kommunernes vegne er i gang med.

– KL er en konsensusorganisation, som skal tage højde for politiske forskelle. Der er også politiske forskelle i 6-by-samarbejdet, og der er jeg ikke mindst glad for, at vi er enige om vores fire fokuspunkter. Der er et ønske om at skærpe budskabet, men ikke om at gå uden om KL, forklarer han.

6-byerne vil søge foretræde for arbejdsmarkedsudvalget i Folketinget for at forklare deres synspunkter. De fire temaer i udspillet vil blive udviklet i det videre samarbejde. <

Sagt om frikommuner
– Det kunne have været spændende, hvis 6-byerne havde søgt om at blive frikommuner på beskæftigelsesområdet. Det ville have givet nogle erfaringer. Det regionale arbejdsmarkedsråd i Århus Amt fik i sin tid frie rammer i to år og lagde vægt på det uddannelsespolitiske område. Min påstand er, at vi fik så mange igennem uddannelsessystemet, og at det betyder, at vi i dag har en lavere ledighed, end vi ellers ville have haft. Men jeg kan ikke dokumentere det.

Sagt om 46 punkter
– Beskæftigelsesminister Inger Støjbergs (V) udspil til afbureaukratisering på 46 punkter er et skridt i den rigtige retning. Det skal hun ikke have utak for. Men når vi både skal gavne den ledige og bruge vore ressourcer med omhu, må vi gå mere grundlæggende til værks og have tillid til den lokale dømmekraft.

6-byerne
6-byerne er et mangeårigt samarbejde mellem følgende kommuner: Aarhus, København, Odense, Esbjerg, Aalborg og Randers. Til sammen tegner de seks kommuner sig for 30 procent af alle danske arbejdspladser.

 

Udspil
6-byernes udspil "Fornyelse af beskæftigelsespolitikken i Danmark" har følgende fire temaer, som er alfa og omega for et velfungerende arbejdsmarked i fremtiden:

1. Mindre statslig styring og større lokalt råderum.

2. Fokus på effekt frem for proces.

3. Større sammenhæng i indsatsen på tværs af sektorer og aktører.

4. Medansvar og minimumsrettigheder frem for kontrol.

KL’s seneste udspil på området hedder "Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen".

 

Skriv hvad du søger