Inger Støjberg og Erik Nielsen duellerede, og deltagerne deltog.      Foto: Mikkel Østergaard
Inger Støjberg og Erik Nielsen duellerede, og deltagerne deltog. Foto: Mikkel Østergaard
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 14 / 2011

Kommunerne er bedst til socialt bedrageri

Kampen mod socialt bedrageri vil blive svækket, hvis regeringen kommer igennem med et nyt forslag om at flytte kontrolindsatsen. Tænk jer om, og tag forslaget af bordet, lød opfordringen på et møde med beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V)
tekst Rudi Holm

"Bedre kontrol er kommunal kontrol."

Sådan lød budskabet op til flere gange fra kommunerne, da KL, Pensionsstyrelsen og COK for nylig var værter for en drøftelse af en fælles indsats mod socialt bedrageri.

Ikke mindst de omstridte planer om at flytte en stor del af kontrolopgaven til Udbetaling Danmark fik hårde ord med på vejen.

– Det er svært at forstå regeringens ønske om, at Udbetaling Danmark skal overtage det endelige ansvar for at træffe afgørelser i sager om socialt bedrageri. Det er kommunerne, der har den tætte borgerkontakt. Flyttes kontrolopgaven til Udbetaling Danmark, vil kommunernes kontrolmuligheder blive væsentligt svækket, sagde Rødovres borgmester og formand for KL’s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg Erik Nielsen (S).

Med store bogstaver slog han fast, at en opgaveflytning vil ødelægge helhedsindsatsen på området.

– Centralisering af kontrolopgaven giver dobbeltadministration, fordi kommunerne for eksempel fortsat skal træffe afgørelser om tilbagebetaling af fripladser i børnehaver i sager om enlige, mens det vil være Udbetaling Danmark, der ud fra de samme oplysninger i samme sag træffer afgørelser om tilbagebetaling af forskudsvist udbetalt børnebidrag og boligstøtte. Danmark har ikke brug for denne ekstra myndighed. Det vil forvirre borgerne og gøre kommunernes helhedsorienterede sagsbehandling umulig. De eneste, der vinder ved at flytte opgaven, er dem, der begår socialt bedrageri, pointerede Erik Nielsen.

Afdelingschef i KL Ralf Klitgaard Jensen gjorde opmærksom på, at forslaget bryder med et helt afgørende formål med konstruktionen af Udbetaling Danmark, nemlig at effektivisere den objektive sagsbehandling.

– Intet kunne være længere væk fra objektiv sagsbehandling end indsatsen mod socialt bedrageri. Den opgave vil ikke kunne løftes løsrevet fra den lokale forankring i det nære miljø udelukkende på baggrund af samkøring af registre. Men kommunernes arbejde kan kvalificeres, hvis der åbnes mulighed for, at kommunerne kan få oplysninger fra Udbetaling Danmark, som stammer fra samkøring af de registre, som staten råder over, sagde han.

Medspiller og ikke konkurrent
Hverken beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) eller Pensionsstyrelsen, der har formet regeringens forslag, var dog umiddelbart modtagelige over for de kommunale argumenter.

– Grundlæggende synes jeg, at det er fornuftigt, at den, der udbetaler, også er den, der har ansvaret. Derfor er det naturligt, at det også er derfra, pengene skal inddrives, sagde Inger Støjberg.

Kontorchef i Pensionsstyrelsen Bent Nielsen påpegede, at Udbetaling Danmark ikke skal ses som en konkurrent til kommunerne, men som en medspiller.

– Der bliver et flertal af kommunale repræsentanter i Udbetaling Danmarks bestyrelse, og de kan jo prioritere og præge indsatsen. Vores holdning er, at det giver en bedre samlet indsats. Det vil blive sværere at snyde ved at flytte fra kommune til kommune. Og en centraliseret myndighed vil nemmere kunne opdage nye snydemønstre, sagde Bent Nielsen.

Meldingerne vakte ikke genklang blandt konferencens knap 150 kommunale kontrolmedarbejdere. En af dem, Susanne Kovstrup fra Guldborgsund Kommune, fik klapsalver med på vejen, da hun påpegede, at en opgaveflytning vil betyde dobbeltadministration.

– Det er det samme, vi skal ind og vurdere på i kommunerne som i Udbetaling Danmark. Hvorfor skal vi ind og lave denne dobbeltadministration? Vi kan naturligvis i kommunerne sende oplysningerne videre, men hvorfor skal vi det, når vi selv kan klare opgaven?, sagde hun.

Konsulent Lotte Hoff fra Brønderslev Kommune ville vide, hvem der i fremtiden skal betale hende for at undersøge sager og hvem der har beføjelser til at sætte hende i gang med opgaverne.

– Kommunerne skal betale Udbetaling Danmark for at udføre et arbejde. Hvem skal sætte mig i gang og betale mig for dette arbejde?, spurgte hun.

Specialist Birgit Thanning fra Viborg Kommune forfulgte samme spor:

– Hvem får kompetencen i forhold til vores arbejde? Vi bliver målt på vores resultater i dag. Det er målbart, hvad vi laver. Med den nye model skal vi i kommunerne lave et stort arbejde, men det er Udbetaling Danmark, der kan måle resultatet og som får pengene.

Inger Støjberg erkendte, at kommunerne gør et stort arbejde med at optrevle socialt bedrageri, og hun strakte sig også så langt som til at indrømme, at der måske er detaljer, som skal "luges ud eller kigges på".

– Men det er fornuftigt at lade opgaven overgå til Udbetaling Danmark, sagde hun.

Dårlige erfaringer
Erik Nielsen advarede om, at en flytning af kontrolopgaven kan ende med samme resultat som med centraliseringen af inddrivelsen af borgernes gæld til kommunerne. Gælden er vokset støt, siden SKAT overtog opgaven i forbindelse med strukturreformen

Inger Støjberg erkendte, at der "nok er plads til forbedringer med inddrivelsen" hos SKAT.

– Vi skal lære af det, og det betyder, at der skal arbejdes tæt sammen mellem Udbetaling Danmark og kommunerne. Jeg ser det her som en styrkelse af arbejdet mod socialt bedrageri, fordi den fremover vil blive varetaget af to instanser. Man får bedre overblik og bedre mulighed for at samkøre registre, sagde ministeren.

Lovforslaget om at flytte kontrolindsatsen til Udbetaling Danmark kommer i offentlig høring til juni og forventes ifølge Pensionsstyrelsen fremsat i Folketinget til efteråret.

Et lille løfte gav Inger Støjberg dog med på vejen:

– Jeg vil selvfølgelig være lydhør over for alle argumenter. Jeg hører, hvad der bliver, sagt og kan også godt forstå det. Alt vil blive taget med i det videre arbejde. <

 

Skriv hvad du søger