Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 14 / 2011

KKR klumme: KKR styrker fokus på uddannelse

Af borgmester Henrik Holmer (S), formand for KKR Sjælland og borgmester Niels Hörup (V), næstformand KKR Sjælland
tekst

I KKR Sjælland er vi enige om, at uddannelsesniveauet skal op. Der skal ske et kompetenceløft på alle niveauer. Det er helt centralt, at borgernes kompetencer er tidssvarende og matcher fremtidens krav på arbejdsmarkedet.

Det kan kun ske, når alle relevante aktører arbejder sammen. Et tværgående samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, erhvervsliv, kommunerne og regionen er nødvendigt for, at vi kan lykkes med at løfte området.

Kommunerne i KKR Sjælland styrker derfor fokus på uddannelse og er gået sammen med regionen om en langsigtet satsning på uddannelsesområdet, som vi kalder "Kompetenceparat 2020".

Problemstillingen er bred og kompleks. Der skal tænkes i indsatser, der sikrer, at flere unge får en ungdomsuddannelse, og at flere unge tager en videregående uddannelse. Indsatserne skal være forskellige, afhængig af hvilken målgruppe der er tale om. Der skal være forskel på, hvordan man sætter ind i forhold til de godt 80 procent unge, der allerede i dag klarer sig godt, og i forhold til de sidste 20 procent, der har brug for en indsats, hvor der er særlig støtte. Det drejer sig også om den tidlige indsats, om særlige samarbejder mellem skoler og erhvervsliv, om tilrettelæggelsen af uddannelserne, om indholdet i undervisningen og meget mere.

Vækst og viden hænger sammen
Netop behovet for et kompetenceløft på alle niveauer er et område, der bliver fremhævet i Vækstforums Sjællands erhvervsudviklingsstrategi. Det fælles projekt "Kompetenceparat 2020" er på den måde et nødvendigt skridt i retning af, at vi kan lykkes med vores erhvervsudviklingsstrategi. Vi skal sikre, at vi har en arbejdsstyrke med de rette kompetencer, så vi kan bygge videre på de erhvervsmæssige styrkepositioner, vi allerede har på Sjælland. Dertil skal vi have de rigtige uddannelsestilbud for at støtte op om de erhverv, hvor der i særlig grad er et potentiale for fremtidig vækst og beskæftigelse.

"Uddannelse styret fra Sjælland"
Som startskud til den fælles satsning blev der i april 2011 holdt "Kompetencetopmøde". Her blev der blandt andet peget på behovet for at have ekstra fokus på de 20 procent, der ikke når så langt i uddannelsessystemet. Det er vigtigt, at også disse unge kan se sig selv i uddannelserne. Motivation og nye læringsformer er derfor noget af det, der skal arbejdes mere med. Uddannelser med særligt fokus på blandt andet sprog, turisme, sundhed, fødevarer og klima og energi skal være med til at sikre væksten i Region Sjælland i en global konkurrencesituation.

Hertil kan lægges, at vi skal arbejde med at tilrettelægge uddannelserne på nye måder for at sikre, at de når bredt ud, både i forhold til de forskellige målgrupper og rent geografisk. Vi har rigtig mange uddannelsesmuligheder i dag, som vi også fremover skal sikre bliver fastholdt i regionen. Vi har et slagord, der siger "Uddannelse på Sjælland styret fra Sjælland".

Der er nok at tage fat på. Hvis vi skal lykkes med at løfte uddannelsesniveauet i kommunerne i KKR Sjælland og skabe mere vækst og viden, er det dog helt afgørende, at der er fokus på nye og bredere samarbejder på tværs af de traditionelle sektor- og politikområder som uddannelses- og erhvervsområderne. Derfor skal virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne tættere på hinanden i den kommende proces.

Det er vores mål, at det fælles politiske fokus i "Kompetenceparat 2020" bliver en katalysator og sætter ekstra fart og fokus på det arbejde, der allerede i dag er i gang i kommunerne, på uddannelsesinstitutionerne og så videre. <

 

Skriv hvad du søger