Foto: Hanne Loop
Foto: Hanne Loop
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 14 / 2011

Godt at samle voldelige handicappede

Tilfredsheden stiger hos personalet, og kommunerne sparer penge, når borgere med udadreagerende adfærd bliver behandlet på samme adresse  
tekst Mads Tourlin

De sparker og slår personalet eller skader sig selv, og så er de dyre at behandle. Handicappede med problemskabende adfærd koster kommunerne mange penge og kan gå hårdt udover personalets arbejdsmoral. Men flere kommuner har gode erfaringer med at samle de handicappede i de såkaldte særforanstaltninger på samme adresse for derved at drage fordel af stordriften. Det giver resultater, både når det gælder økonomien og for personalets arbejdsglæde. Eksemplerne bliver nu samlet på en ny hjemmeside på KL kaldet www.kl.dk/saerforanstaltninger. Og kommunerne har gode erfaringer med at drive tilbud, som fungerer både fagligt og økonomisk, mener formanden for KL’s social- og sundhedsudvalg Anny Winther (V). – Kommunen kan spare mange udgifter ved, at beboerne i perioder kan dele personale. Erfaringerne viser, at det ikke behøver koste fem til otte millioner kroner at drive de her tilbud. Flere af kommunerne driver særforanstaltninger, der koster omkring to millioner kroner om året per borger, siger Anny Winther.

Sparer på nattevagten
I Frederiksberg Kommune ser man også store økonomiske fordele ved at samle voldelige handicappede på samme matrikel. Kommunen driver et tilbud for fire borgere. – Det er i den billige ende af de dyre særforanstaltninger. For de er dyre. Jeg synes, vi er både billige og gode, siger Dorthe Lausten, vicekontorchef i Frederiksberg Kommunes handicapteam. To af borgerne i kommunens tilbud koster her hver 3.600 kroner i døgnet, mens de to andre hver koster 7.200 kroner i døgnet. Det er væsentligt billigere, end hvad kommunen kan købe tilbuddene til ude i byen. Her er Dorthe Lausten stødt på en døgnpris på omkring 10.200 kroner. En af de økonomiske fordele ved at samle voldelige handicappede på samme matrikel er, at kommunen kan spare på personalet. – Et af de steder, vi driver fordel af stordriften, er på nattevagterne. I stedet for at der er fire på arbejde, kan vi nøjes med to, forklarer Dorthe Lausten.

Beboerne blomstrer op
I Vordingborg Kommune rummer en såkaldt skærmet afdeling under Autismecenter Storstrøm fire enkeltmandstilbud for autister med voldelig adfærd. Beboerne kommer fra psykiatriske afdelinger, og to af dem var bæltefikseret i et år, inden de kom på afdelingen. Gennem en forudsigelig hverdag og visuelle hjælpemidler er det lykkedes for personalet at få beboerne til at udvikle et sprog og trappe ned på medicinen, forklarer afdelingslederen af Orehoved Eva Christensen. – Vi arbejder meget struktureret og forsøger at gøre hverdagen så tryg så mulig, ved at gøre den forudsigelig. Personalet arbejder meget med gentagelser, og det har gjort, at borgerne vågner glade op om morgenen og er mindre voldelige, siger hun. Men det ensformige arbejde kan også slide på personalet, forklarer afdelingslederen, og derfor sker det ofte, at personalet får andre opgaver. – Arbejdet er hårdt psykisk, og der er perioder, hvor hverdagen er kaotisk. Derfor er det en kæmpe fordel, at personalet kan rokere rundt. Det betyder, at vi kan fastholde personalet. Vi har næsten ikke haft nogen udskiftning i personalet, og det gør, at det er meget velkvalificerede medarbejdere, vi har ansat her, fastslår Eva Christensen. Opstår der kritiske situationer, er hjælpen ikke langt væk. Autismecenter Storstrøm har egne psykologer ansat, som kan træde til med hjælp, hvis der sker voldsomme episoder på afdelingen.

Skriv hvad du søger