Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2011

Stilhed før storm

Effektiviseringer i kommunerne og finanskrisen har udskudt rekrutteringsproblemet en lille smule. Men det er stilhed før storm, mener stadsdirektør i Aarhus Niels Højbjerg

Lige nu mærker man det ikke så meget. Effektiviseringer og besparelser i kommunerne har skabt en situation, der har udskudt problemet en lille smule, men den underliggende strømning er, at rekruttering i kommunerne bliver et stort problem, mener stadsdirektør i Aarhus Niels Højbjerg.

– Når vi kigger på tallene for en række af vores kernemedarbejdere i kommunerne, så bliver vi rigtig bekymrede, når vi ser bare fem år frem, siger Niels Højbjerg.

Det gælder som bekendt social- og sundhedsområdet, men Niels Højbjerg peger også på ledelsesniveauet.

– Det gælder ledere på børn- og ungeområdet, altså i skoler og børnehaver. Og så gælder det ledere på det administrative niveau generelt. Der sker rigtig mange bevægelser i kommunerne lige nu. Mange kommuner har skåret rigtig meget på ledelse og administration. Det modgår en del af de her udfordringer. Alligevel vil halvdelen af de ledere, vi kender i dag, være væk om fire år. Så der skal ske en meget stor konsolidering og ændring af de administrative ledelsesstrukturer, hvis man skal nå at løse det, siger Niels Højbjerg.

Demografifælden klapper
Niels Højbjerg mener ikke, man kan få dækket det fremtidige behov for social- og sundhedspersonale, som arbejdsmarkedet ser ud nu. Som han ser det, har vi stort set ingen arbejdsløshed i Danmark.

– Det er lidt groft sagt, men vi har næsten ingen arbejdsløshed. Vi har en arbejdsløshed, der nærmer sig niveauet før krisen. Vi er næsten nede på det niveau, vi var på omkring 2007. Arbejdsløshed er ikke et reelt tema i den her forbindelse, mener Niels Højbjerg.

Demografifælden forstået som det forhold, at der bliver færre erhvervsaktive til at forsørge en større gruppe på en eller anden form for forsørgelse, er et mere reelt problem.

– Lige nu er der en flaskehals, hvor kommunerne har skåret ned på en række serviceområder. Det løser problemet på kort sigt. Det betyder, at der er personale, der kan fylde hullerne de kommende år, men det varer ikke ret lang tid, så er vi i demografifælden under alle omstændigheder. Trimningen af organisationen kan ikke løse demografiproblemet, siger Niels Højbjerg.

Den demografiske udvikling vil ifølge stadsdirektøren skærpe forskellene mellem områder med vækst og de områder, hvor der ikke er vækst.

– Aarhus og København er vækstområder, hvor folk flytter til. Kommer du ud i tyndtbefolkede områder, hvor der er afvandring, så er situationen helt anderledes alvorlig, siger Niels Højbjerg.

Vi har intet valg
Hvad skal kommunerne gøre?

– Vi skal gentænke en række af vores opgaveløsninger i forhold til at bruge mindre arbejdskraft. Ikke nødvendigvis fordi vi ikke kan betale den, men fordi vi ikke kan rekruttere den. Vi skal gentænke en række funktioner både i ældreplejen og i folkeskolen, der betyder mindre træk på personaleressourcen. Vi har ikke noget valg. Men det skal gerne løses på en måde, hvor vi ikke mister flyvehøjde på det faglige. Det handler om digitalisering, velfærdsteknologi, inddragelse af civilsamfundet, hente folk ind fra førtidspension og så videre, siger Niels Højbjerg. <


Se din kommunes forsørgerbrøk i det relaterede dokument nedenfor

Skriv hvad du søger