Illustration: Lars Vegas
Illustration: Lars Vegas
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2011

Når sosu-assistenten går på pension

En stor gruppe af kommunalt ansatte er på vej på pension, men der er stor forskel på rekrutteringsudfordringen i de enkelte kommuner. I nogle af de såkaldte udkantsområder kan de godt fyre lærere og pædagoger, mens de får hårdt brug for sundhedspersonale til at passe en aldrende befolkning

Vi hører det hele tiden, vi kommer til at mangle arbejdskraft lige om lidt. Kommunerne kommer til at mangle varme hænder i ældreplejen og så videre. Demografibomben tikker. I Region Sjælland er balancen tippet. Nu er der flere på forsørgelse, end der er i arbejdsstyrken. Men det virker som et paradoks, når dagsordenen i kommunerne lige nu hedder besparelser og fyringer. For nyligt fyrede de lærere i blandt andet Jammerbugt og Frederikshavn Kommuner.

Forklaringen på, at det umiddelbart kan virke modstridende er, at forholdet mellem demografisk udvikling og rekruttering af arbejdskraft er mere kompliceret end som så. Der er store regionale forskelle, og der er brug for et tæt sammenspil mellem beskæftigelsespolitik og uddannelsespolitik.

Overordnet set er den kommunalt ansatte en aldrende herre eller dame. Lægger man alle personalegrupper sammen, er der i alt 383.784 ansatte i kommunerne. De 55 til 59-årige udgør 15 procent af den samlede kommunale arbejdsstyrke. I faktiske tal handler det om cirka 65.000 fuldtidsstillinger. Og så går sosu-assistenten, læreren, pædagogen og de andre, der udgør rygraden i den kommunale arbejdsstyrke, på efterløn i stor stil. Rykker man op i næste aldersgruppe, de 60 til 64-årige, så er antallet af ansatte svundet ind til mindre end halvdelen. Her er der kun små 30.000.

Skriv hvad du søger