Foto: Henrik Sørensen / Scanpix
Foto: Henrik Sørensen / Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2011

Fremtidens sosu-assistent bor i Tyskland

I Lolland Kommune har man taget den demografiske udfordring op, og har blandt andet forsøgt sig med at rekruttere tyske social- og sundhedsassistenter

På Lolland har de tradition for at bruge udenlandsk arbejdskraft. Før i tiden var det roepolakkerne, der kom og trak det "hvide guld" op ad jorden. I dag er det tyske sosu-assistenter, man satser på.

I disse år er befolkningstallet nemlig dalende på Lolland. Det er børnefamilierne der flytter, mens de ældre bliver. Ifølge Lolland kommunaldirektør Thomas Knudsen, så viser alle prognoser, at det er personale til social- og sundhedsområdet, der bliver den største udfordring de kommende år.

– Vi har den demografiske udfordring lidt tættere på næsen end mange andre kommuner. Vi har en befolkning, der er mere aldrende end landsgennemsnittet. Det er til at få øje på udfordringen, derfor diskuterer vi også rekruttering af udlændinge som en af løsningerne. Aktuelt har vi rekrutteret en gruppe tyske social- og sundhedsassistenter, forklarer Thomas Knudsen.

Nærheden til Tyskland har gjort, at man tænker i de baner. I forvejen har der gennem nogle år været en del udenlandske håndværkere i området på det private arbejdsmarked.

– Vi ville se, om vi kunne tiltrække familier permanent, frem for at de pendler på arbejde fra Tyskland eller Polen. I den forbindelse har vi så også tænkt på, om vi kunne rekruttere social- og sundhedspersonale fra Tyskland, forklarer Thomas Knudsen.

Man har haft en gruppe tyskere i uddannelse, og for tiden er der ansat en tysk sygeplejerske og fire tyske sosu-assistenter i kommunen.

Som de fleste andre kommuner har man på Lolland forsøgt at uddanne egne ledige til stillingerne som social- og sundhedshjælper.

– Vi har gjort det meget systematisk gennem en årrække og har haft en relativt fornuftig succes. Men langt fra alle er egnede. Der går måske fire igennem systemet for at finde en kvalificeret. Der skal et stykke arbejde til for at trække vores egne borgere ud af ledighedskøen, siger Thomas Knudsen.

Et kig i krystalkuglen
På Lolland tog man et kig i krystalkuglen med hensyn til fremtidens udfordringer, da man sammen med en række andre kommuner gik med i projektet Nye karriereveje, som KTO og KL stod for.

Lollands HR-chef Randi Faldt forklarer:

– Projektet handler om at se på sin organisation i forhold til manglen på arbejdskraft i fremtiden. Eventuelt mulighederne for omskoling, fordi der er områder, hvor der bliver mangel på personale, mens andre områder skal skære ned. Der bliver blandt andet set på befolkningssammensætningen om fem til ti år. Vi er et område, hvor der sker en vis fraflytning. Faldende børnetal betyder noget for hele den måde, vi strukturerer vores dagtilbud og skolevæsen på, siger Randi Faldt.

Sidste år nedlagde man omkring 100 lærer- og pædagogstillinger. Samme tendens har man set i nabokommunerne Guldborgsund og Vordingborg. Så lærere og pædagoger bliver formentlig ikke svære at rekruttere de kommende år.

Prognosen siger, at det især er social- og sundhedspersonale, der vil mangle på Lolland, og det vil for alvor slå igennem om fem år. Men lige nu oplever Randi Faldt ikke de store udfordringer.

– Selv om tallene siger, at vi burde have et problem, så kan vi besætte med kvalificerede folk på stort set alle områder. Vi har netop haft 52 kvalificerede ansøgninger til en direktørstilling. I niveauet lige under, lederne i hjemmeplejen, har der heller ikke været problemer. Jeg er egentlig lidt overrasket over situationen. Jeg havde forestillet mig et værre scenarie på nuværende tidspunkt, siger Randi Faldt. <

Lolland aldersprofil

Gennemsnitsalderen for de ansatte i kommunen er 48, 5 år

Landsgennemsnittet er 44,0 år

Social- og sundhedspersonalet har i gn.snit en alder på 44,9 år

Landsgennemsnittet er 44,6 år

Lærerne er i gennemsnit 47,2 år

Landsgennemsnittet er 44,8 år

Kontor- og it personalet er 48,5 år

Landsgennemsnittet er 47,6 år

Skriv hvad du søger