Foto: Jens Panduro / Polfoto
Foto: Jens Panduro / Polfoto
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 10 / 2011

Papir på aktivering

I kølvandet på sidste sommers debat om aktiveringstilbud vil Halsnæs Kommune nu certificere de kommunale aktiveringstilbud. For nogle bliver det den første oplevelse af at få papir på det, man har lært
tekst Sidsel Boye

Aktivering kan for nogle ledige blive det første positive møde med uddannelsessystemet og eksamen. Det er i hvert fald en mulig konsekvens af, at Halsnæs Jobcenter har taget en ny metode i brug, som betyder, at deltagere i kommunal aktivering får papir på deres kunnen. Det sker med en OCN-metode, som certificerer på tre niveauer.

– Metoden går ud på at sætte uformel læring i system, og det har vi prøvet at få indarbejdet i de kommunale aktiveringstilbud som en opfølgning på sidste sommers varmluftdebat om aktiveringstilbud, forklarer arbejdsmarkedschef Mette Jensen, Halsnæs Kommune.

Sommerens debat var anledning til, at Halsnæs gav sine aktiveringstilbud et kvalitetstjek, og med det nye system vil de aktiverede kunne opleve, at der sker et fremskridt, og at de erhverver sig nogle reelle kompetencer undervejs i forløbet.

– Der er meget fokus på den virksomhedsrettede aktiveringsindsats, men ikke alle kan gå direkte ud i virksomhedspraktik. De skal først have nogle grundlæggende kompetencer på plads, siger Mette Jensen.

Første positive oplevelse
Halsnæs arbejder sammen med Hillerød og Fredensborg om projektet, som Mette Jensen forventer at se resultater af i løbet af dette halvår.

– De mennesker, det handler om, har ofte ikke den mest positive oplevelse med et system, hvor de skal lære noget og til eksamen. Så det kan være den første oplevelse af, at de godt kan, og at det kan lade sig gøre at lære noget og få papir på det. På den måde kan vi lige så stille og roligt få sat en trappe i gang, og efter maksimalt tre trin så kommer de ud på virksomheden. Projektet kan også være medvirkende til, at folk bliver mere aktive og melder sig til flere ting, hvor de før var meget tilbageholdende, siger Mette Jensen.

Det har været et kæmpearbejde at få beskrevet og indrettet aktiveringen til OCN-metoden.

– Når folk nu alligevel skal aktiveres, så skal det også give noget og gøre en forskel for dem, siger Mette Jensen. <

 

Open College Network
Open College Network (OCN) er en metode til at give folk papir på det, de lærer uden for skolen.
Det kan være i jobtræning, ungdomsskole, produktionsskole, aftenskole, praktik, efteruddannelse, frivilligt foreningsarbejde og meget andet.

Skriv hvad du søger