Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 10 / 2011

KKR: Fælleskommunal styring af det specialiserede socialområde

I kommunerne er vi klar til et endnu tættere samarbejde om styringen og udviklingen af det specialiserede socialområde. Kommunerne overtager nu en central koordineringsopgave, der skal styrke den videre faglige udvikling og styring. Det er en stor og vigtig opgave – men vi er godt rustet gennem samarbejdet i KKR
tekst formand for KKR Syddanmark, borgmester Egon Fræhr (V), Vejen Kommune og næstformand for KKR Syddanmark, 2. viceborgmester Uffe Steiner Jensen (S), Fredericia Kommune

Det er regionerne, der hidtil har haft ansvaret for at koordinere kapacitets- og prisudviklingen på det specialiserede socialområde. Den opgave overtager kommunerne nu. Det ansvar er KKR og kommunerne helt klar til.

Kommunerne har efter kommunalreformen overtaget driften af en meget stor del af de højt specialiserede tilbud. Derfor er det da også helt naturligt, at kommunerne nu får ansvaret for at koordinere udviklingen på området. Og vi er helt klar over, at også kritiske øjne hviler på den kommunale indsats på netop dette område. Det er naturligt, for det handler ofte om stærkt handicappede mennesker, og derfor vil vi sikre, at opgaven bliver løst så godt som overhovedet muligt. I KKR Syddanmark har vi drøftet den nye opgave igennem længere tid. Derfor står de 22 kommuner i Syddanmark også godt rustet til at løfte opgaven, nu hvor loven er vedtaget, og vi skal i gang med det konkrete arbejde i hverdagen.

Vi har i KKR Syddanmark i de senere år haft stort politisk fokus på det specialiserede socialområde. Både i forhold til styring af økonomien på området, hvor kommunerne i fællesskab arbejder for at reducere omkostningerne. Og i forhold til den faglige udvikling på institutionerne. Der er en stærk interesse i fælleskommunalt at drøfte den faglige udvikling på de specialiserede institutioner. Derfor har vi netop igangsat en analyse, der nøjere skal identificere hvilke højt specialiserede sociale tilbud, der er i Syddanmark, og som kan danne baggrund for de politiske drøftelser i KKR. Analysen vil formentlig også blive en del af de nye udviklings- og styringsaftaler.

Strategimøde på vej
Det er afgørende, at kommunerne i fællesskab indgående får drøftet de nye aftaler. Derfor er der planlagt et strategimøde med deltagelse af blandt andre socialudvalgsformændene fra de 22 kommuner. Her skal vi tale om, hvordan vi bedst muligt får inddraget alle kommuner i udarbejdelsen af de nye aftaler. Det er jo i sidste ende de 22 kommunalbestyrelser, der skal godkende – og ikke mindst gennemføre – de nye aftaler.

KKR Syddanmark er i tæt dialog med pårørende og brugere af de højt specialiserede tilbud i Syddanmark. KKR formandskabet holder løbende møder med handicaporganisationerne og har derigennem en god og konstruktiv dialog.

For at kunne løfte opgaven med at koordinere både den faglige udviklingsstrategi og den økonomiske styringsaftale har de syddanske kommuner etableret et nyt forum bestående af socialdirektørerne. Vi etablerer samtidig et sekretariat, der skal bistå, understøtte og drive arbejdet med udviklings- og styringsaftalerne.

Vi er klar over, at det er en stor og vanskelig opgave. For at den kan lykkes, er det helt nødvendigt at etablere et tæt samarbejde, og at de 22 kommunalbestyrelser er villige til at koordinere beslutningerne på området. <

 

De nye styrings- og udviklingsaftaler
Folketinget har den 3. marts 2011 vedtaget en lovændring, der betyder, at kommunalbestyrelserne i de enkelte regioner skal indgå en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de sociale tilbud og på behovet for at oprette nye pladser og tilbud. I styringsaftalen fastsættes rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år.

Skriv hvad du søger