Rune Kristensen (S) er 33 og klarer to børn og et fuldtidsarbejde i LO Århus oven i de 16 timer, han bruger i byrådet i Silkeborg. Foto: Tony Brøchner
Rune Kristensen (S) er 33 og klarer to børn og et fuldtidsarbejde i LO Århus oven i de 16 timer, han bruger i byrådet i Silkeborg. Foto: Tony Brøchner
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 10 / 2011

Demokrati tager tid

Langt over halvdelen af landets byrådspolitikere bruger mere end 16 timer om ugen på deres politiske arbejde. Det burde kunne klares på den halve tid, mener konsulent Lars Lundgaard, men politik tager tid, mener politikerne selv

af Siri Luk Sørensen I sls@kl.dk I

Byrådsarbejde bør ikke tage mere end 6-8 timer om ugen. Ellers går det ud over demokratiet. Det mener konsulent Lars Lundgaard, der frygter at det store arbejdspres gør det svært for yngre, kvinder og især forældre at få tid til lokalpolitikken ved siden af et fuldtidsarbejde. Imidlertid viser en rundspørge lavet af Danske Kommuner, at tre ud af fire lokalpolitikere bruger over 16 timer ugentligt på byrådsarbejdet.

– Om det er seks, otte eller ni timer ugentligt er ikke så afgørende som det at få sikret, at lokaldemokratiet kan varetages af en 35-årig med job og familie. Ellers bliver et demokrati usundt.

Det gør ondt på mig at se, hvor mange der går ud af politik på grund af de alt for mange fravalg, siger Lars Lundgaard.

Han frygter, at de unge politikere holder sig fra lokalpolitikken, fordi det store arbejdspres bedst passer de ældre, der har mere tid og overskud til at varetage det politiske arbejde i hverdagen.

Over halvdelen af de politikere, der har deltaget i Danske Kommuners rundspørge, mener at Lars Lundgaards idé om at klare byrådspolitikken på kortere tid er god, men urealistisk.

Byrådet kan klares med børn

I Silkeborg Byråd sidder 33-årige Rune Kristensen (S). Han er en af de 57 procent, der mener, at det er urealistisk at skulle klare byrådsarbejdet på så kort tid, som Lars Lundgaard foreslår. Selv er han far til to små børn og bruger over 16 timer om ugen i byrådet ved siden af sit arbejde i LO Århus.

– Jeg har været på barsel fra arbejdet de sidste 2-3 uger, men man kan jo ikke have barsel fra byrådet, når det gælder mindre end seks uger. Vi har haft udvalgsmøder, seminarer og dialogmøder, og dér kunne jeg rigtig mærke, hvor meget arbejdet fylder, fortæller Rune Kristensen.

Han er ikke helt uenig i Lars Lundgaards bekymring for, at det omfattende arbejde gør det svært for unge at engagere sig i lokalpolitik.

– Jeg må da indrømme, at ser man på den måde, møderne er planlagt på og hvornår de ligger, så er det nemmere at klare, hvis man ikke har en børnefamilie at tænke på. Det er svært at få til at hænge sammen, siger han.

Til gengæld er han afklaret med de mange timer i byrådet og at det politiske arbejde er en livsform, han selv har valgt. Det kræver tid, og det er han nødt til at få til at fungere.

Folkestyret koster tid

Det synspunkt deler Mads Jakobsen (V), der er landmand og en generation ældre. Han bruger i snit 15-20 timer i Struer Byråd foruden det fælleskommunale arbejde, han deltager i.

– Jeg mener sådan set, at folkestyret koster noget tid. De folk, man vælger, skal have tid til at sætte sig ind i tingene, og de skal have ordentlige arbejdsvilkår. Hvis man vil have indflydelse, er man nødt til at have lidt viden, og man får ikke viden uden at sætte sig ind i tingene. Demokrati tager tid og koster kræfter, mener Mads Jakobsen.

Ifølge Lars Lundgaard foregår der imidlertid et kæmpe tidsspilde på udvalgsmøderne og i forberedelsen til dem, og det kunne sagtens undgås.

– Man kan for det første modernisere den måde, udvalgene arbejder på, så det bliver langt mere projektorganisatorisk og får sammenhæng til de 25 vigtige politikudviklinger, der typisk ligger hvert år i budgettet. Derudover er der en masse orienteringsstof, man kan lægge over på mailen og intranettet. Desuden er udvalgsformændenes evne til at styre møder alt for forskellig. I 2011 bør man forlange, at alle udvalgsformænd er trænet i professionel mødeledelse. Det er bare nogle eksempler på, hvor langt man kan nå, men det kræver, at de gamle, velerhvervede, der styrer rutinerne, sætter sig selv i spidsen, siger Lars Lundgaard.

Borgerne tager tiden

At især forberedelsen til udvalgsmøderne er enormt tidskrævende, er Mads Jakobsen enig i. Særligt overgangen til elektroniske dagsordener gør det svært for ham at få et hurtigt overblik, men på trods af det er det for ham stadig kontakten med borgerne, der tager længst tid.

– Struer er jo en relativt lille kommune, og så skulle man tro, at man bruger kortere tid i byrådet. Men der sker det, at folk føler sig lidt tættere på deres politikere og føler sig nemmere kaldet til at ringe til dem. Jeg får en del telefonhenvendelser, og jeg synes, det er interessant at snakke med folk. Som politiker og offentlig person bør man give det tid. Hvis de så har ringet 4-5 gange og man ikke gider snakke med dem mere, må man jo sige det på en ordentlig måde, siger Mads Jakobsen.

Også Rune Kristensen ser borgerdialogen som en af de ting, der kræver særlig meget tid.

– Skræller man ind til kernen med kun udvalgsmøder og byrådsmøder, så svarer det til det timetal, Lars Lundgaard nævner. Men tager man det engagement med, der kommer oveni, såsom dialogen med borgerne, så bliver det bare mere. Det mener jeg ikke, at man kan vælge fra, siger Rune Kristensen.

– Det er netop en af grundene til, at det klassiske udvalgsarbejde skal ned. Politikernes fornemmeste opgave er jo at være borgernes repræsentanter, og det skal der være tid til, fastslår Lars Lundgaard. <

Skriv hvad du søger