Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 09 / 2011

Råderummet: Sådan kommer vi i mål

Kommunerne står i 2011 og årene frem over for en historisk udfordring med at få de stramme budgetter til at hænge sammen. Styrings- og effektiviseringsindsatsen er derfor helt central for kommunerne. KL sætter særligt fokus på fem områder. Områderne er kendetegnet ved at være økonomisk tunge, og der er forskel på, hvor meget kommunerne bruger – og så er der forskel på kommunalpolitikernes styringsfokus

1. Specialundervisning – fra eksklusion til inklusion

På skoleområdet udskiller vi i Danmark alt for mange elever til dyre specialtilbud – langt flere end i for eksempel Norge og Sverige. De stigende udgifter truer med at udhule ressourcerne til almenundervisningen.

Der er behov for at vende den negative spiral, så flere inkluderes i almenundervisningen, og færre bliver udskilt i specialtilbud. Her gør de styringsmæssige rammer en forskel! Det handler om de rigtige økonomiske incitamenter såvel som klare politiske retningslinjer og en fleksibel tilbudsvifte.

Skriv hvad du søger