Poul Erik Findshøj, virksomhedskonsulent og nøgleperson inden for handicapområdet i Odense Jobcenter. Foto: Hung Tien Vu
Poul Erik Findshøj, virksomhedskonsulent og nøgleperson inden for handicapområdet i Odense Jobcenter. Foto: Hung Tien Vu
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 08 / 2011

Jobcentre omsætter drømme til virkelighed

Alle mennesker har en drøm om et arbejde. Også de stressede, deprimerede og psykisk syge, der fylder godt på landets jobcentre. I et nyt projekt går fire kommuner nu sammen om at få flere i job gennem anerkendelse og et forsøg på at gøre drømmen til virkelighed

Da Brian på 42 for et år siden blev ansat som lagerarbejder, havde han været på kontanthjælp i 16 år og aldrig haft et arbejde. Han havde altid drømt om at blive lastbilchauffør, men efter flere års misbrug og et liv på gaden kneb det med at få kørekortet. I stedet tog Brian et stablerkort og lærte at flytte rundt på paller. Kunne han ikke blive lastbilchauffør, var lagerarbejde det næstbedste.

Det var anerkendelse og et forsøg på at gøre drømmen til virkelighed, der fik Brian i arbejde gennem Odense Jobcenter. Nu går fem jobcentre i landets fire største kommuner sammen om at få endnu flere psykisk handicappede i arbejde gennem anerkendende samtaler og en tro på, at alle kan blive noget.

I Odense Jobcenter fylder borgere med psykiske problemer meget både i budget og arbejdsmængde. På kun et år blev antallet af sager fordoblet – fra omkring 40 sager i 2009 til 80 i 2010. Det er borgere med lidelser som skizofreni, angst eller depression, og det er stressede og udbrændte mennesker, der måske gennem flere år har været uden arbejde.

Poul Erik Findshøj er virksomhedskonsulent og nøgleperson inden for handicapområdet i Odense Jobcenter. Det var ham, der sidste år fik Brian i arbejde. Sammen med ansatte fra en række andre jobcentre deltager Poul Erik Findshøj i projektet "Fra underkendt til anerkendt på arbejdsmarkedet". Medarbejderne bliver i løbet af det næste år coachet i, hvordan de ved at være anerkendende og positivt indstillede kan justere selvbilledet hos de psykisk handicappede borgere og ruste dem til at komme i arbejde igen – eller for første gang.

– Projektet sætter fokus på, hvad borgeren kan, og ikke det de ikke kan. Den faglige udfordring er at finde ud af, hvor borgerens ressourcer ligger. Alle har inderst inde et ønske og vil et eller andet i livet. Så med vores værktøjskasse i hånden prøver vi at finde ud af, hvad vi kan gøre, for at borgeren kan virkeliggøre sine mål og drømme, siger Poul Erik Findshøj.

Det er ikke hokuspokus
De anerkendende samtaler, også kaldet Appreciative Inquiry, bygger på teorien om, at hvis man kun fokuserer på problemer og fejl, så er det sådan, virkeligheden bliver. Omvendt er fokus på succeser og kompetencer lige så selvforstærkende.

– Der er ikke noget hokuspokus i det. Det handler om at finde ud af, hvad der interesserer borgeren og hvad de tænker. Vi bestræber os på ikke at tale om det, der ikke virker. Det er så nemt at tale om alt det, vi ikke kan, men essensen i den anerkendende samtale er at tale om det, vi gerne vil.

I sit arbejde i Odense Jobcenter har han haft utallige succesoplevelser, når han har mødt borgerne med en positiv indstilling og en vilje til at grave efter de gode egenskaber – også selv om de måske ikke ligger lige for.

– Hvis borgerne siger, at de ingenting kan, handler det om at overbevise dem om, at det kan de. Den største udfordring er at holde sig væk fra det negative. Det kræver en del øvelse, især hvis man er i en situation, der lægger op til konflikt. Hvis nu drømmen er fuldstændig urealistisk, er det svært stadig at skulle være imødekommende. Når borgeren fortæller, at han gerne vil være astronaut, så kommer udfordringen, siger Poul Erik Findshøj.

Han spørger især ind til interesser og hobbyer, hvad borgeren laver med familien og hvad de kunne lide at lave som børn. På den måde forsøger han at pejle sig ind på, hvilket arbejdsmiljø borgeren vil passe ind i.

– Hvis de går i zoologisk have hver anden uge, var det måske en idé at finde et arbejde inden for det område. Vi ser i høj grad på, hvad borgeren gerne vil. Det er den drøm, vi prøver at levendegøre. <

 

Fra underkendt til anerkendt
Specialfunktionen Job & Handicap står bag projektet "Fra underkendt til anerkendt på arbejdsmarkedet", som siden januar har kørt i jobcentrene i Aarhus, Aalborg og Odense og i to jobcentre i København.

Cirka fem medarbejdere og chefen fra hvert jobcenter deltager i projektet, hvor de individuelt bliver coachet i, hvordan de bedst taler med borgere med psykosociale og kognitive handicap.

I løbet af året mødes jobcentrene til arbejdsseminarer for at dele gode erfaringer.

Projektet skal gøre det nemmere for jobcentrene at få de psykisk handicappede ud på arbejdsmarkedet.

Ifølge Momentum/AKF er det netop psykiske lidelser, der holder mange borgere fra arbejdsmarkedet. Næsten en fjerdedel af de svageste kontanthjælpsmodtagere i Danmark har psykiske handicap.

Skriv hvad du søger