Foto: Jacob Carlsen
Foto: Jacob Carlsen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 07 / 2011

Digitalisering booster fagligheden

I Gentofte har man kun lovprisninger tilovers for digitaliseringen af sagsbehandlingen på handicap- og udsatte voksneområdet

– Når vi får en it-løsning, bliver det rigtig godt.

Den slet skjulte begejstring kommer fra Trine Fugl Berry. Hun er socialrådgiver i Gentofte Kommune og har deltaget i arbejdet med digitaliseringen af sagsbehandlingen på handicap- og udsatte voksneområdet, som er iværksat af KL og Indenrigs- og Socialministeriet. Projektet nærmer sig nu sin afsluttende fase efter at kravspecifikationen er veloverstået. Tilbage står derfor kun, at kravene udmøntes i en it-løsning.

Både Trine Fugl Berry og hendes kollega socialformidler Ellen Bækgaard konkluderer, at digitaliseringen styrker fagligheden.

– Når vi udreder og vurderer en borger, fastsætter vi nu nogle mål, som vi senere forholder os til i afgørelsen og indstillingen. Det gør hele sagsbehandlingen mere skarp, forklarer Ellen Bækgaard.

Samtidig giver systemet mulighed for at genbruge oplysninger, så man undgår dobbeltindtastninger.

– Det giver os en sikkerhed for, at alle relevante oplysninger er med, siger Trine Fugl Berry.

Handleplaner bliver mere konkrete
I dag har kommunerne ikke én gennemarbejdet metode til sagsbehandling og udredning. Men det får de nu, og samtidig giver metoden en mere præcis anvendelse af handleplanen.

– Tidligere har vi ofte brugt handleplanen som koordinationsredskab. Det var der, vi skabte overblik. Hvor var borgerens liv på vej hen, og hvad kunne vi godt tænke os at samle op? Metoden indebærer, at handleplanen nu konkretiserer den afgørelse, vi træffer, fortæller social- og handicapchef Kirsten Dennig.

– Hvis afgørelsen handler om et botilbud, handler handleplanen om det og ikke om hele borgerens situation siger.

Systematikken i metoden skærper fokus på borgeren, fordi den er opbygget omkring en række faser, der går igen i hver sag. Det er ikke mindst en fordel, at kommunerne anvender samme metodiske tilgang, når der flytter nye borgere til kommunen eller man søger om botilbud i en anden kommune.

Bedre styring af økonomien
Både det specialiserede socialområde og handicapområdet har i flere år været præget af budgetoverskridelser på landsplan. Men selv om der er en klar forventning om, at digitaliseringen bliver et redskab til at styre økonomien bedre, advarer Kirsten Dennig:

– Man skal passe på med at tro, at vi nu sikrer styringen på det specialiserede handicapområde, for der er rigtige mange faktorer, der har betydning for udviklingen af udgifterne. Når det er sagt, er det dog klart, at vi får langt mere valide data og dermed langt bedre mulighed for at agere i tide.

– Som det er nu, har vi få systemer, der direkte giver data, vi kan analysere på. Med det nye system vil vi kunne lave rapporter og få data direkte over i et Excel-ark, siger Trine Fugl Berry.

Kirsten Dennig har ét stort ønske til kommunerne:

– Jeg håber ikke, metoden fragmenteres i 10 versioner med en masse særkrav. Det er vigtigt, at kommunerne holder fast ved grundsubstansen. <

 

DHUV
Digitaliseringen af sagsbehandlingen på handicap- og udsatte voksneområdet – også kaldet DHUV – er igangsat af KL og Indenrigs- og Socialministeriet, der sammen med ABT-fonden har finansieret projektet. 22 kommuner medvirker, hvoraf ni er pilotkommuner – deriblandt Gentofte.

Skriv hvad du søger