Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 06 / 2011

KKR klumme: Væksthusene er krumtappen i en enstrenget erhvervsservice

I Skive Kommune har vi fået den enstregede erhvervsservice til at fungere i praksis, så iværksætterne nu kun skal henvende sig ét sted. Det giver en klar gevinst – både for kommunen og ikke mindst for iværksætteren
tekst borgmester Flemming Eskildsen (V), Skive Kommune. Formand for Væksthus Midtjylland

Kommunerne overtog den 1. januar 2011 ansvaret for Væksthusene. Overtagelsen er en naturlig konsekvens af det gode samspil, vi har etableret mellem alle de mange parter, der har en aktie i udviklingen af et godt og sundt erhvervsliv i kommunerne.

Den primære opgave er nu at få skabt en enstrenget erhvervsservice, hvor den lokale erhvervsservice i kommunerne spiller tæt sammen med den specialiserede vejledning, som Væksthusene tilbyder – og hvor borgerne derfor kun skal henvende sig ét sted.

I min egen kommune har jeg fulgt tilblivelsen af den enstrengede erhvervsservice og kan se, hvordan det fungerer i praksis. Vores erhvervsvejledning er placeret i Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Her ydes gratis vejledning om vækst og udvikling til det lokale erhvervsliv. Det sker som basispakker til kunder, der søger gode råd om etablering, udvikling, virksomhedsoverdragelse med mere.

Når erhvervscenteret møder en ny iværksætter, der vurderes at have et vækstpotentiale, gennemføres en screening, og viser screeningen, at der er et vækstpotentiale, så kommer Væksthuset ind i billedet.

I praksis sker det ved, at erhvervscentret arrangerer et møde med iværksætteren og Væksthuset. Herefter tager den specialiserede vejledning i Væksthuset over, og det betyder i mange tilfælde, at iværksætteren bliver ledt ind i regionale programmer som for eksempel StartMidt (køb af rådgivning). Den enkelte iværksætter vil altså opleve et sammenhængende vejledningssystem, hvor der er én indgang.

Størst chance for at overleve
Vores erhvervscenter tager også løbende ud og besøger virksomhederne. Her viser det sig ofte, at der kan være basis for at igangsætte et udviklingsforløb, der kræver specialiseret viden for eksempel for at accelerere international vækst og konkurrenceevne.

For et år siden fik vores erhvervscenter kontakt med et marketingsfirma oprettet af to unge kvinder. Deres henvendelse førte til, at erhvervscentret etablerede kontakt til den specialiserede vejledning i Væksthuset. Firmaet har nu eksisteret i et år, og erhvervscentret besøger snart firmaet igen. Her skal det overvejes, om der skal tilbydes en udviklingspakke – måske med hjælp fra Væksthuset.

En undersøgelse i Børsen sidste år i august viste, at sammenlignet med resten af landet, er Skive Kommune det sted, hvor iværksættere har den største chance for at overleve. Det er jeg som borgmester selvfølgelig meget glad for. Hvorvidt hele æren kan tilegnes det velfungerende samarbejde mellem erhvervscenter og Væksthus, melder historien jo ikke noget om.

Men der er omvendt ingen tvivl om, at når sammenhængene mellem den brede generelle vejledning i erhvervscentret og den specialiserede vejledning i Væksthuset fungerer, så er der et rigtig godt udgangspunkt. Til gavn for såvel kommune som iværksætter.

Skive Kommune er her blot ét eksempel på den udvikling, der er i gang med den kommunale overtagelse af Væksthusene. Som væksthusformand ligger det mig meget på sinde, at vi i alle kommuner tager udfordringen på os og aktivt bruger det samlede kommunale ansvar for erhvervsservicen til at give nytænkning og vækst i Danmark. <

Skriv hvad du søger