Advokat Lasse Dalberg fra Grove & Partnere
Advokat Lasse Dalberg fra Grove & Partnere
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 06 / 2011

Hullet i vejen der kan danne præcedens

Københavns Kommune er ved Østre Landsret dømt til at betale erstatning til en cyklist, der på grund af et hul i vejen styrtede og brækkede en nakkehvirvel. Dommen er skelsættende, fordi den skærper kommunernes tilsynspligt med vejene om vinteren. Den kan betyde flere sagsanlæg

"Thi kendes for ret: Københavns Kommune, teknik- og miljøforvaltningen, skal anerkende erstatningspligten for de skader, som Behruz Yazdanayar blev påført i forbindelse med cykelstyrt den 8. februar 2007 på Borgervænget i København."

Sådan lød den skelsættende dom i Østre Landsret den 21. februar. Den bør vække opmærksomhed rundt om i kommunerne, hvor vejene mange steder er hullede som en si efter den hårde vinter og efterfølgende frostskader.

Yazdanayar var buschauffør og på vej på arbejde tidligt om morgenen, da han ramte hullet i vejen. Hullet var 50 gange 40 centimeter og cirka 15 centimeter dybt. Her fire år senere har han stadig lammelser i armene og i benene og har mistet arbejdsevnen.

Det er dog ikke hullets størrelse, der er afgørende i denne sag. Københavns Kommune har under sagen erkendt, at hullet ikke var acceptabelt, men at det ikke var ensbetydende med, at der er erstatningsansvar. Kommunen fik medhold i i byretten, men altså ikke i landsretten.

Det springende punkt
Advokat Lasse Dalberg fra Grove & Partnere førte sagen mod kommunen. Han forklarer, at man i den slags sager skal påvise en uagtsom adfærd hos vejmyndigheden i forhold til vedligeholdelse eller tilsyn.

– Vi fik lavet syn og skøn af en uvildig vejingeniør fra Fyn. Han udtalte ret betydelig kritik af kommunens vedligeholdelse af vejen. Men det afgørende blev, at vi via kommunens egne notater kunne påvise, hvornår der var blevet ført tilsyn med vejen. Kommunen vurderer selv, at det ikke er en voldsom trafikeret vej. Der laves tilsyn fire gange om året. Det er sådan set fint nok. Men jeg kunne på min klients vegne påvise, at der ikke var lavet vejtilsyn i vinterperioden fra december til februar, hvor 90 procent af alle huller i vejen opstår. Det blev afgørende, siger Lasse Dalberg.

Lovløst område
Det er med hensyn til tilsynspligten, at dommen bliver principiel.

– Der er meget få eksempler på, at kommuner bliver dømt erstatningsansvarlige i praksis for ikke at holde vejene. Noget af det, der gør det svært i den slags sager, er at det er kommunen, der sidder på de oplysninger, man skal bruge, og de er svære at teste. Der findes ikke rigtig nogen retningslinjer, love eller bekendtgørelser om vejmyndighedernes tilsynspligt.

De bestemmer stort set selv standarderne. Det er et paradoks. Danmark er jo ellers et gennemreguleret land ved lov og bekendtgørelser. Det er her, dommen bliver principiel. Det er måske en af de mest præcise domme omkring fastsættelsen af kommunernes og andre vejmyndigheders vejtilsynspligt. Her stiller domstolene specifikke krav til tilsynet og siger, det er skærpet i vinterhalvåret, hvor skaderne sker, siger Lasse Dalberg.

Med dommen in mente bør kommunerne altså fokusere på at opgradere vejtilsynet om vinteren. Kommunerne kan muligvis imødese flere sagsanlæg på grund af dommen.

– Jeg er efter dommen blevet kimet ned af advokater fra hele landet, der har den slags sager. Det er muligt, det giver blod
på tanden, at der kommer en sag, hvor man gennemtrumfer et erstatningsansvar. Men det er jo stadig en konkret vurdering i de enkelte sager, siger Lasse Dalberg.

Hans klient skal nu have erstatning af Københavns Kommune, og ifølge Lasse Dalberg bliver det formentlig i millionklassen.

Vejene forfalder
Ib Doktor, der er formand for Faggruppen Veje, trafik og trafiksikkerhed i Foreningen af Kommunaltekniske Chefer, mener at kommunerne har et efterslæb i milliardklassen, når det gælder forfaldne veje. Og dermed stiger risikoen for uheld.

– Kommunerne skubber en regning i størrelsesordenen 2,2 milliarder kroner om året foran sig, siger han og tilføjer:

– Uden ekstrabevillinger til at nedbringe det store efterslæb vil risikoen for uheld stige. <

Skriv hvad du søger