Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 05 / 2011

Slipper billigt fra bankkrak

Tårnby Kommune nåede at flytte de fleste millioner, inden Amagerbanken gik ned. Dragør Kommune havde kun småpenge i banken

Amagerbanken har været Tårnby Kommunes primære bankforbindelse i over 100 år, men nu er det slut. Den kriseramte bank er krakket, og kommunen står derfor til at miste sit indestående på 5,9 millioner kroner.

Trods spekulationer om Amagerbankens forestående krak, valgte Tårnby Kommunalbestyrelse sidste år at beholde pengeinstituttet som hovedbankforbindelse. Politikerne besluttede dog også at sprede kommunens penge ud på flere banker.

Borgmester Henrik Zimino (S), der var medlem af Amagerbankens bestyrelse indtil november sidste år, forklarer at størstedelen af kommunens likviditet på 350 millioner kroner er placeret i obligationer. Han understreger desuden, at Tårnby Kommune ikke har aktier i banken.

Under 750.000
Mens Tårnby Kommune altså taber penge på krakket, slipper nabokommunen Dragør gratis ud af sin forbindelse med den lokale bank.

I dag har Dragør Kommune mindre end 750.000 kroner stående i Amagerbanken, og dermed er man dækket af indskydergarantien.

– Vi har fundet, at det var vigtigt at benytte den lokale bank, så længe forretningsvilkår og risiko ikke talte imod. Vi har dog samtidig valgt en risikospredningsstrategi som betyder, at vi også anvender Danske Bank i de daglige bankforretninger, forklarer borgmester Allan Holst (S).

Kommunens forsyningsselskaber bliver heller ikke ramt af bankkrakket, da deres indestående også ligger under grænsen for indskydergarantien. <

Skriv hvad du søger