Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 05 / 2011

ØP: Historisk hård opbremsning

De kommunale budgetter viser, at kommunerne tager den økonomiske situation alvorligt. Der bliver ikke råd til nogen fest i 2011
tekst fuldmægtig Joanna Phermchai-Nielsen, KL’s Økonomiske Sekretariat

De samlede serviceudgifter i 2011 udgør cirka 232 milliarder kroner, hvilket er cirka 1,2 milliarder kroner under det aftalte niveau. Vendes blikket mod kommunernes seneste kendte regnskab, ligger budget 2011 cirka fem milliarder kroner under niveauet i regnskab 2009. Det bliver en kæmpe udfordring for kommunerne at få bragt udgifterne ned på niveauet i budget 2011. Der er ingen tvivl om, at kommunerne med budget 2011 tager medansvar for genopretningen af den danske økonomi.

Baggrunden for budget 2011 er den genopretningsaftale, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik i foråret 2010, og som efterfølgende satte rammerne for den økonomiaftale, som finansministeren og KL’s formand i juni måned gav håndslag på. Økonomiaftalen indebar en nulvækst fra budget 2010 til budget 2011. Den aftalte nulvækst har konsekvenser for serviceniveauet. Den økonomiske ramme vil nødvendiggøre benhård økonomistyring, ubehagelige prioriteringer og egentlige servicereduktioner, set i lyset af kommunernes regnskab for 2009.

De kommunale budgetter i 2011 viser, at kommunerne gennemfører en historisk hård opbremsning, og ingen områder går ram forbi. Det bliver en kæmpe udfordring for alle kommuner at få bragt udgifterne på niveauet i budget 2011. Det er derfor vigtigere end nogensinde, at kommunerne kan finde de løsninger, der får enderne til at mødes. Ikke mindst fordi regnskab 2011 sanktioneres både individuelt og kollektivt, hvis det ligger over det aftalte niveau. De hårde prioriteringer og effektiviseringer i kommunernes budgetter er nødvendige for, at det skal lykkes kommunerne at holde budget 2011.

KL har netop offentliggjort kommunernes budgetter i publikationen "Budgetoversigt 2011". Publikationen indeholder en generel beskrivelse af kommunernes økonomi samt en kort beskrivelse af udgiftsudviklingen på alle større kommunale serviceområder. Det fremgår af publikationen, at det eneste område, som har en positiv, men dog beskeden vækst, er det specialiserede socialområde.

LÆS OGSÅ ØP: KØF sætter morgendagens dagsorden

De kommunale budgetter viser, at det er andet år i træk, at kommunerne budgetterer med et fald i administrationsudgifterne. Det afspejler blandt andet, at kommunerne realiserer det effektiviseringspotentiale, som blev skabt ved kommunesammenlægningerne, for eksempel ved at administrative funktioner samles ét sted i kommunen.

Desuden opnår mange kommuner effektiviseringsgevinster gennem digitalisering på en lang række områder. Der er en klar bevægelse i retning af at udnytte stordriftsfordele og digitalisering, så man kan flytte ressourcer fra administrative opgaver til borgerrettede serviceopgaver. Senest har en KL-undersøgelse vist, at kommunerne blandt andet budgetterer med effektiviseringsgevinster for 2,2 milliarder kroner i 2011 – et historisk højt niveau.

Beskeden vækst?
Selv på det specialiserede socialområde, som mange kommuner tidligere har karakteriseret som ustyrbart, ser udgifterne ud til at komme under kontrol. Med en beskeden stigning på 0,45 procent fra budget 2010 til budget 2011 må det siges, at det fælles fokus, kommunerne og regeringen har haft på at bremse udgifterne efter de seneste års høje vækstrate, tegner til at bære frugt.

Det afspejler, at man i mange kommuner udvikler nye løsninger og andre typer af tilbud, samtidig med at man naturligvis sikrer sig, at den faglige kvalitet er tilfredsstillende. Der sættes også langt større fokus på opfølgning i de enkelte børnesager blandt andet med henblik på at nedbringe anbringelsesperioderne. Udgiftsudviklingen afspejler ikke mindst et markant skift i holdningen til styringen af udgifterne på det specialiserede socialområde. Det handler ikke længere om hvorvidt, men hvordan udgifterne kan styres. For området kan styres!

Det har dog vist sig at være lettere sagt end gjort. Det fremgår af figuren, at kommunerne har svært ved at overholde budgetterne. Ikke nok med at regnskabstallene både i 2008 og 2009 ligger cirka tre milliarder kroner eller cirka otte procent over budgettet. Der har tilmed været en vækst på cirka otte procent fra 2007 til 2009 i kommunernes regnskab. Dette tyder på, at kommunerne stadig kan gøre mere for at få styr på området.

Sammenholdes regnskab 2009 med budget 2011, fremgår det af figuren, at udgifterne i budget 2011 til det specialiserede socialområde ligger cirka to milliarder eller cirka fire procent under udgifterne i regnskab 2009. Med den aftalte nulvækst skal kommunerne selv dække et eventuelt underskud.

Medmindre der findes reduktioner på andre områder, kan kommunerne altså ikke køre videre med et aktivitetsniveau på det specialiserede socialområde, der klart overstiger niveauet i budget 2011. Danmarkskortet viser væksten fra regnskab 2009 til budget 2011. Det fremgår af danmarkskortet, at der er store forskelle på, hvor store udfordringer den enkelte kommune får med at bringe udgifterne ned på niveauet i budget 2011.

17 kommuner har i 2011 budgetteret med udgifter til det specialiserede socialområde, som er mere end ti procent lavere i budget 2011 i forhold til regnskab 2009. Mens 23 kommuner har budgetteret med et højere udgiftsniveau i budget 2011 i forhold til regnskab 2009. En stor del af kommunerne skal nedringe deres udgifter fra regnskab 2009 til budget 2011 med mellem fem og ti procent.

Ingen fest
Samlet set bliver der mildt sagt ikke tale om nogen fest i kommunerne i 2011. Tværtimod. Og det er en illusion at tro, at det ikke vil komme til at gøre ondt mange steder. Der er dog forskel på, hvor ondt det kommer til at gøre i den enkelte kommune. Derfor er det vigtigt, at alle dem, der bærer et ansvar, såvel kommunalpolitikere som landspolitikere, er ærlige i deres kommunikation til borgerne om, hvad budgetterne kommer til at betyde i praksis. <  

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: ØP: Historisk hård opbremsning Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger