Pia Skou (V), byrådsmedlem i Gladsaxe Kommune
Pia Skou (V), byrådsmedlem i Gladsaxe Kommune
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 04 / 2011

Byrådsarbejdet er en kæmpe arbejdsbyrde

Venstrekvinden Pia Skou fra Gladsaxe og SF’eren Morten Grau fra Odder ser tilbage på deres første år i byrådet. Lokalpolitik er spændende, men arbejdsbyrden har været overvældende og ikke uden omkostninger

af Kenneth Konrad Knudsen I dk@kl.dk I

Morten Grau stillede op nederst på listen og med næstekærlighed som sin mærkesag. Han var blevet træt at tonen i udlændingedebatten og stillede op til kommunalvalget i Odder for at skaffe stemmer til partikammeraterne i SF.

– Hvis jeg bare kunne skaffe fem stemmer til de andre SF’ere, så ville jeg blive glad. Så derfor stillede jeg op. Helt nederst på listen, for jeg skulle ikke ind, fortæller Morten Grau og griner.

Men han blev overrumplet af Villy-effekten og er nu en del af SF’s fire mand store gruppe i Odder Byråd. Han er som regel en del af flertallet sammen med Socialdemokraterne, der har borgmesterposten.

Nord for København, i den del af Kongens Lyngby, som hører til Gladsaxe Kommune, bor Pia Skou. Indtil for et års tid siden var hun formand for en grundejerforening og havde i flere år forsøgt at råbe politikerne op, så kvarterets børn kunne få en cykelsti til skolen. Til sidst fik hun nok og stillede selv op til kommunalbestyrelsen for Venstre. Nu er hun det fjerde medlem af Venstres gruppe i Gladsaxe Byråd og sidder i opposition.

Tyve timer plus det løse

Fælles for de to er, at de nu har siddet i kommunalbestyrelsen i et år. Og det er kommet bag på dem begge, hvor meget tid, byrådsarbejdet kræver.

I mellemtiden er det faktisk lykkedes for Pia Skou at få afsat penge til en cykelsti på Stengårds Allé. Den forventes at være køreklar allerede i år. Prisen for den succesoplevelse har indtil videre været op mod 20 mødetimer om ugen.

– Man ved jo aldrig rigtig, hvad man stiller op til, før man har prøvet det. Og jeg synes, byrådsarbejdet er spændende, men det kom bag på mig, hvor meget tid man bruger på det, siger Pia Skou.

Ud over de ugentlige byrådsmøder går hun til møde en gang om måneden i hvert af de tre udvalg, hun er medlem af. Samtidig gør Gladsaxe Kommune meget for at involvere borgerne i lokaldemokratiet, og det betyder blandt andet, at Pia Skou nogle uger deltager i tre borgermøder. Desuden har Gladsaxe Kommune tilbudt skolerne at stille med en observatør til skolebestyrelsesmøderne. Alle 12 skoler har takket ja, så det koster også en aften om måneden.

– Og så er der selvfølgelig vores lokale møder i partiet. Dels mødes Venstre-medlemmerne inden byrådsmødet og drøfter, hvad vi skal stemme. Dels er der møder med Venstres bestyrelse, hvor vi byrådsmedlemmer kommer og fortæller, hvad der sker i kommunen, hvad vi stemmer og hvorfor, forklarer hun.

Ud over at der er mange møder at gå til, så kan både byrådsmøder og udvalgsmøder i Gladsaxe Kommune godt trække i langdrag. Byrådsmøderne har flere gange varet fem timer og en enkelt gang seks og en halv time. Årsagen er, at Gladsaxe Kommune har nogle meget talelystne politikere.

– Byrådsmødet starter klokken 18. Forinden har jeg været på arbejde i otte timer og dagen efter skal jeg op igen klokken syv og arbejde i otte timer. Så er det altså hårdt at være til byrådsmøde til klokken halv et om natten.

Til dagligt arbejder Pia Skou som laboratorietekniker hos Novozymes, hvor hun forsker i enzymer.

Inden møderne, skal der også læses dagsordener.

– Dagsordenerne kan godt være sådan her, siger hun og illustrerer med tommel- og pegefingeren, at papirbunken, i A4 og med tryk på begge sider, kan være et par centimeter tyk. Stakken med bilag kan være dobbelt så stor.

– Og de skal jo læses, inden du går til møde. Du kan jo ikke tage stilling til noget, hvis du ikke har læst, hvad det handler om, siger Pia Skou, som insisterer på at være orienteret, når hun skal være med til at tage beslutninger.

Oveni skal der afsættes hele dage til besigtigelser af børnehaver og ældrecentre med medlemmerne af de forskellige udvalg. Der er også kurser, seminarer og studieture, og hver gang er hun nødt til at afspadsere eller bruge en feriedag.

– Så man skal altså brænde for det, siger Pia Skou. Selvom byrådsarbejdet kræver mere tid, end hun selv var forberedt på, så har hun ikke fortrudt, at hun stillede op, for byrådsarbejdet er spændende.

– Min mand har heller ikke fortrudt, at han støttede mig, men han vasker mere tøj nu, end han gjorde for et år siden, siger hun med et glimt i øjet.

Selvom hun ser mindre til veninderne nu og næsten aldrig mere ser fjernsyn, så har hun ikke overvejet at droppe politikken.

Et svært valg

Det har til gengæld Morten Grau, der er medlem af Odder Byråd for SF. Efter et år blev det for meget med både jobbet som folkeskolelærer, politik og en uddannelse til familieterapeut.

– Jeg gik i julen og kunne mærke, at jeg var nødt til at tage et valg. Skulle jeg vælge uddannelsen, eller fortsætte som politiker? Jeg sagde til mig selv, at jeg ville vælge uddannelsen, men jeg gik rundt og blev ved med at være urolig indeni. Jeg kunne mærke, at der var noget galt, så til sidst sagde jeg; OK, jeg vælger at fortsætte som politiker. Så slappede jeg af. Jeg måtte lytte til kroppen og kunne mærke, at det var den rigtige beslutning.

Terapeutuddannelsen har foreløbigt kostet ham 60.000 kroner og en hel del af de sidste fire års fredag-lørdag-søndage. Men han er dybt beæret over, at der er nogen, der har gidet stemme på ham, og han føler et stort ansvar for at varetage sit politiske mandat så godt, han kan.

– Men man kan roligt sige, at jeg ikke havde nogen idé om, hvor meget arbejde der ligger i det. Lige efter jul var der ikke så meget aktivitet, men ellers er det en god uge, hvis der kun er to møder at gå til.

Til gengæld har byrådsarbejdet været personligt udviklende for Morten Grau. Han har blandt andet opdaget vigtigheden af at være loyal over for sin gruppe og ikke kun hyppe sine egne kartofler. For et par uger siden befandt han sig i en ubekvem situation, hvor han var nødt til at stemme for besparelser på den skole, hvor han selv er lærer. Men med hjælp fra de andre SF’ere lykkedes det ham at afværge nogle af besparelserne.

– Nogle gange har jeg spurgt mig selv, om jeg virkelig skulle stemme for det her. Men det ville blive meget svært at gennemføre noget i byrådet, hvis man havde en masse løsgående missiler, som hele tiden stemte efter deres eget hoved, siger Morten Grau og forklarer, at nogle gange må man bare erkende, at andre har et bedre overblik end en selv.

En anden opdagelse, Morten Grau har gjort sig som byrådspolitiker, er, at han godt kan lide de politiske diskussioner og processerne omkring de politiske beslutninger i byrådet. Så selvom byrådsmøderne nogle gange kan være lange, så indrømmer han, at han ikke selv er med til at gøre dem kortere. De politiske processer står i kontrast til den uddannelse, han lige har sat på standby.

– Som familieterapeut er vejen frem, at man siger til hinanden, hvad man vil, og så får man et svar. Politik er diametralt modsat; der er det hele et skuespil, hvor man lurepasser på hinanden. Det har jeg undret mig lidt over. Nogle gange bliver det, der foregår i selve byrådssalen, en gang skuespil. Alle ved hele tiden, hvem der stemmer hvad, og det meste er afgjort på forhånd, forklarer han.

Morten Grau har ikke taget konkrete kæpheste med sig ind i byrådet. Men han håber, han snart kan slippe for at skulle finde flere besparelser og i stedet arbejde på at forbedre den offentlige service i Odder Kommune. <

 

Pia Skou

Pia Skou (V) er laboratorietekniker og forsker i enzymer. Hun bor i Kongens Lyngby i Gladsaxe Kommune med manden Peter og de tre sønner på 6, 12 og 15 år. Det politiske arbejde gør, at hun indimellem går til møder 20 timer om ugen.

Morten Grau
Morten Grau (SF) er folkeskolelærer i Odder Kommune ligesom hustruen Anne. De bor i Saksild lidt uden for Odder med teenagebørnene Sofie og Malte. For nyligt måtte han opgive sin uddannelse som familieterapeut på grund af det omfattende byrådsarbejde.

6 om ugen
Byrådspolitikere skal ikke bruge mere end 6-8 timer om ugen på byrådsarbejdet. Det mener partner Lars Lundgaard fra Lundgaard Konsulenterne, der i mange har år coachet og undervist kommunale politikere og embedsmænd.

Han finder det provokerende, at byrådspolitikere bliver dynget til med mødeinvitationer og tykke dagsordner uden hensyn til, at politikerne også har et liv uden for politik.

– Hvis vi fortsat skal have et bæredygtigt demokrati, der er attraktivt for almindelige borgere med job og familie – og det skal vi – så bliver administrationen og byrådet nødt til at tænke omvendt, siger han.

Mange steder er det de velmenende forvaltningsdirektører og udvalgsformænds ønske om at involvere og informere, der er bestemmende for hvor meget tid, politikerne bruger på lokalpolitik. I stedet skal administrationen og byrådet få afklaret, hvor meget politik, man kan få for 6-8 timer i 40 uger om året per politiker.

– Man kan nå langt, hvis man tager udgangspunkt i politikernes liv og ikke i "vi plejer" og alle de velmenende aktører omkring politikerne, siger Lars Lundgaard.

Han har fire forslag til, hvor der kan skæres i den politiske arbejdstid:

• Udvalgsformændene skal trænes i mødeledelse, så møderne bliver rationelle og med tidsafgrænsning.

• Ved at forberede udvalgsmøderne via e-mail kan dagsordner koges ned til det, der har debatpotentiale.

• På de politiske møder skal den strategiske og politiske dagsorden være den centrale. Der skal luges ud i mødepunkter om orientering og drift.

• Dagsordenoplæg skal udføres med professionalisme og uden "for en sikkerheds skyld"-bilag

Skriv hvad du søger