Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 03 / 2011

Leder: Flere forpligtende indkøbsaftaler

tekst KL

KL og Finansministeriet offentliggjorde den 4. januar en ny ejerstrategi for Statens og Kommunernes Indkøb A/S (SKI). Den nye strategi lægger op til et markant kursskifte med øget fokus på de strategiske målsætninger i kommunernes indkøbspolitik.

Udgangspunktet for strategien er på indkøbsområdet at give et væsentligt bidrag til kommunal effektivisering. Mange kommuner har allerede gode erfaringer med centralisering af indkøbsfunktionen. Og indkøbseffektivitet er kommet højt op på den landspolitiske dagsorden.

Et af de væsentligste elementer i et effektivt indkøb er volumen. Jo større volumen man forpligter sig til at aftage, jo lavere priser får man. Derfor er en styrkelse af den kommunale købermagt gennem tværkommunalt samarbejde et af hovedindsatsområderne i den fælleskommunale indkøbsstrategi. Men der er også andre fordele ved at indgå store og fælles aftaler, blandt andet fordi udbudskompetencer er en ressource, som der er stor knaphed på i kommunerne.

Stordriftsfordele var også hovedrationalet bag etableringen af SKI i 1994. Det er hidtil især udmøntet gennem rammeaftaler. Fremover lægger den nye ejerstrategi op til, at SKI skal gå ind i en målrettet understøttelse af kommunale effektiviseringer igennem volumenaftaler og forpligtende indkøbsaftaler.

Staten har vist, at der kan høstes store besparelser ved at samle de statslige institutioners indkøbsvolumen. Mange kommuner indgår ligeledes i samarbejder med kommuner i det geografiske nærområde og har på den måde kunnet øge aftalernes volumen. Men der er ingen grund til at lade sig begrænse af geografien. Vi lever i en globaliseret økonomi med en stærk international konkurrence på mange områder. Den konkurrence skal kommunerne have det optimale ud af i form af billigere indkøb.

Vejen frem er klar. Alle 98 kommuner skal ind i et tættere indkøbssamarbejde – og større grupper kan samarbejde digitalt på kryds og tværs af landet. Her vil det nye SKI være et væsentligt redskab for kommunerne. Jo flere kommuner, der anvender og bakker op om det nye SKI, jo bedre resultater vil kommunerne samlet kunne opnå. Det vil – som en deltager udtrykte det på KØF – nok kræve lidt "fine tuning" af holdningerne i den enkelte kommune.

Indkøbsområdet bliver på den måde endnu en prøve på kommunernes evne til at samarbejde om effektiviseringer og få indsatsen omsat i kontante resultater. <

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Leder: Flere forpligtende indkøbsaftaler Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger