Illustration: BIG arkitekterne
Illustration: BIG arkitekterne
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2011

Loop City ...en drøm om en by

Ringbyen er navnet på et usædvanligt samarbejde mellem ti kommuner i Københavns omegn om at få en letbane på skinner på Ring 3. Realdania har nu foræret kommunerne Loop City – en vild vision for byudvikling i hovedstadsområdet tegnet af BIG arkitekterne. En vision, der kan erstatte Fingerplanen

Forestil dig, at du sætter dig ind i et letbanetog – en moderne sporvogn – i Lyngby. Herfra kører du langs Ring 3 gennem eller tæt forbi kommunerne Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Vallensbæk, Ishøj, Brøndby og Hvidovre. Men ikke nok med det. Letbanen kører videre over Øresundsbroen til Malmø op langs den svenske kyst til Helsingborg, over til Helsingør og retur til Lyngby. Letbanen forbinder på denne måde hele Øresundsregionen.

I de ti kommuner, der ligger som et bælte uden om København, er der skabt spændende nye byrum. Rundt om Brøndby Stadion er der for eksempel brolagt med såkaldte piezo-plader, der omdanner trykket fra de mange tusind fodboldfans fødder til energi – en teknologi, der faktisk findes i dag. I de grønne kiler er der lavet urbane landbrug. I det hele taget er der grønt for alle pengene. Gamle industrikvarterer revitaliseres med boliger og grønne områder.

Det kan blive virkelighed om 30 til 50 år, hvis en ny vision for byområderne langs Ring 3 løftes hele vejen. Visionen Loop City/Ringbyen er udarbejdet for Realdania af arkitektgruppen BIG – Bjarke Ingels Group med flere.

Trafikkaos på tværs
Ringbyen er også navnet på det tværkommunale samarbejde, som kommunerne Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Vallensbæk, Ishøj, Brøndby og Hvidovre indledte i 2007 for at kunne lægge politisk vægt bag ønsket om at få en letbane på Ring 3.

Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst (S) er formand for Ringby-samarbejdet. Hun er ikke i tvivl om, at der brug for en ny trafikforbindelse på tværs i periferien af hovedstadsområdet.

Hvor problematiske trafikforholdende er, viste sig den dag Loop City/Ringbyen-projektet skulle præsenteres på Herlev Hospital, der ligger ved Ring 3.

– Der var mange, der ikke kunne komme frem. Vejene var simpelthen stoppet til. At lave et møde et eller andet sted langs Ring 3 ved tre-firetiden om eftermiddagen, det kan man lige så godt opgive, med mindre folk tager hjemmefra et par timer før. Min egen gruppeformand sendte en sms til mig: "Jeg holder stille her på Ringvejen", skrev hun til mig. Så gik der en halv time, så skrev hun: "Nu vender jeg om!" Hun kom slet ikke frem. Hun regnede med, at en halv time var god tid for at køre de fem kilometer fra Gladsaxe til Herlev. Der er simpelthen brug for et transportmiddel, der kan komme frem, siger Karin Søjberg Holst.

Fingrene og ringen
Erkendelsen af, at der er brug for en ny model for trafik- og byudvikling i hovedstadsområdet, er baggrunden for, at de ti kommuner, Region Hovedstaden, By- og Landskabsstyrelsen og Transportministeriet er gået sammen med Realdania om at udarbejde en ambitiøs og langsigtet vision, der kan erstatte Fingerplanen, der siden 2. verdenskrig har været bestemmende for hovedstadsområdets byudvikling. Ifølge Fingerplanen udgjorde den fortættede bebyggelse i København–håndfladen, mens forstæderne udviklede sig langs de fem fingre, hvor der også skulle løbe hovedfærdselsåre i form af motorveje og S-togs-linjer.

Problemet med Fingerplanen i dag er, at den grundlæggende går ud fra, at alle folk skal frem og tilbage mellem beboelsesområderne i periferien til arbejdspladsen i centrum. Men by- og erhvervsudviklingen har betydet, at mange arbejdspladser i dag ligger i periferien.

– Fingerplanen har været god. Tanken om de grønne kiler mellem fingrene er god. Men som trafikken har udviklet sig, er der et stort behov for forbindelser på tværs. Folk skal ikke bare ind til byen fra en af fingrene, siger Karin Søjberg Holst.

Rart at flyve
Loop City er en vild vision for fremtidens byudvikling. Visionen fortæller, hvordan man kan skabe et attraktivt, bæredygtigt bybælte i kommunerne langs Ring 3. En Ringby, der har en kommende letbane som trafikal rygrad. I det godt 30 kilometer lange bælte er der masser af plads og masser af spændende strukturer, der kan genanvendes som fremtidige byområder. I visionen har byområderne fået hver deres identitet. For eksempel er Lyngby-Taarbæks identitet bundet op på science og shopping, Gladsaxe er "The Education City", Albertslund er "The Green Waterfront" med fokus på miljø, Brøndby er "The Sportscropolis, og længere nede mod Køge Bugt ligger "The Food Strip" med urbane landbrug og markeder.

Undervejs i processen har embedsmænd og politikere bidraget til visionen, men Karin Søjberg Holst og de andre borgmestre er alligevel overraskede over det resultat, BIG er kommet frem til.

– Ind imellem er det rart at se tingene lidt fra oven. Man skal jo ikke flyve helt væk, men det synes jeg heller ikke projektet gør. Det er et ambitiøst projekt. Man går ud fra Fingerplanen og ser på udfordringerne i nutiden, og hvordan de rækker ind i fremtiden. Visionen skaber billeder af affaldshåndtering, vandforsyning og energiforsyning i fremtiden. Pludselig bliver vores letbane en del af en helt ny vision om byudvikling. Vi synes selv, at vi var visionære, da vi dannede Ringby-samarbejdet, men det her bliver et par niveauer højere. Det var vi aldrig selv kommet på. Og uden idéer kommer man ikke videre, siger Karin Søjberg Holst.

Nede på jorden
Når man hører lokalpolitikernes reaktioner på Loop City-visionen, så kunne man ønske for alle kommuner, at de kunne få besøg af BIG arkitekterne, så de kan kaste et visionært blik på deres by.

Visionen er da heller ikke mere flyvsk, end at man i Gladsaxe Kommune er begyndt at bruge den i den lokale byplanlægning.

– Vi er på vej med en første udmøntning af de tanker, der ligger i Loop City projektet i en helhedsplan, der skal danne baggrund for et kommunalplantillæg for et af vores gamle industriområder. Den er på dagsordnen her i januar og et eksempel på, hvordan vi kan bruge visionen, siger Karin Søjberg Holst.

Borgmesterkollegaen i Albertslund Steen Christiansen (S) ser også store muligheder for at gøre det vidtløftige konkret.

– Vi kan bruge det til at sætte gang i en debat om, hvad vi vil med Ringbyen i de ti kommuner. Lokalt i Albertslund kan vi bruge det til en samtale med vores borgere om, hvad vi vil med vores by. Hvad er vores rolle og bidrag i forhold til Ringbyen? Er det vores grønne profil, som vi allerede har, vi skal bygge på, siger Steen Christiansen.

Han mener, at visioner som Loop City er vigtige for planlægningen af fremtidens byer.

– Vi står over for en fremtidig byudvikling både lokalt og globalt, hvor folk vil bo i byerne. Der skal være plads til flere, og det skal ske på en bæredygtig måde både økonomisk, socialt og miljømæssigt, siger Steen Christiansen.

Pondus til projektet
Karin Søjberg Holst mener, at Realdanias støtte giver pondus til planerne om en letbane.

– At Realdania er gået ind i det her, det er et væsentligt skulderklap. Loop City-visionen bygger på, at vi får en letbane. Det er den mulighed, vi har for at få forhøjet byggeprocenter i de områder, vi vil udvikle. Visionen viser også, at det her ikke bare er en lokalbane, vi skal have op at stå for de her kommuners skyld. Den betyder noget, ikke bare for hovedstadsområdet, men for hele landet. Det er hovedstaden, der driver væksten i Danmark, siger Karin Søjberg Holst.

Administrerende direktør i Realdania Flemming Borreskov mener, at Loop City/Ringbyen tager fat i noget meget væsentligt.

– Begrundelsen for, hvorfor vi er gået ind i det her, er, at vi gerne vil være med til at sætte forstaden version 2.0. på dagsordenen. Den forstad, der blev bygget i 50’erne til 70’erne, skal nu ind i en ny version. Industrien fylder, støjer og forurener ikke længere, som den gjorde dengang. Derfor ligger der en masse udviklingsmuligheder. Skal det fungere, er det en meget vigtigt, at der kommer en ringbane. Det er den vision, vi gerne vil kvalificere og nu lægger ud i det offentlige rum. Vi er enzymet, der får de ti kommuner til at gå sammen og måske løbe mere lige for vognen, siger Flemming Borreskov. <

Hånden og ringen
Fingerplanen fra 1947 er den mest centrale visionsplan for Hovedstadsområdets byudvikling. Den blev udarbejdet af en gruppe byplanlæggere med Steen Eiler Rasmussen i spidsen. "Personligt tror jeg, at den største risiko er at undervurdere det teknologiske fremskridt", sagde han.

Netop det udsagn tager BIG arkitekterne alvorligt. I deres vision Loop City/Ringbyen forsøger de at forudsige samspillet mellem teknologi og byudvikling 50 år frem.

Skriv hvad du søger