Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 02 / 2011

KKR klumme: Nye udfordringer i KKR

Kommunerne har ved årsskiftet overtaget ansvaret for væksthusene, og alt tyder på, at de også overtager koordineringen af rammeaftalerne på det specialiserede socialområde. Det kræver noget nyt af samspillet mellem KKR og kommunalbestyrelserne. Men det er en spændende udfordring, som vi er klar til
tekst formand for KKR Hovedstaden, Kjeld Hansen, formand for KKR Sjælland, Henrik Holmer, formand for KKR Syddanmark, Egon Fræhr, formand for KKR Midtjylland, Anders G. Christensen, formand for KKR Nordjylland, H.C. Maarup

Det første år i den nye valgperiode i KKR er nu gået, og konturerne af de vigtigste udfordringer for KKR i perioden er ved at tegne sig.

Det er kendetegnene for KKR’s kerneområder, at de alle er meget aktuelle i den politiske debat både lokalt, regionalt og nationalt. Det er samtidig områder, hvor der fra mange sider vil være stor opmærksomhed på, om kommunerne kan løfte ansvaret og leverer resultater.

Kommunerne har ved årsskiftet fået det fulde ansvar for væksthusene, og meget tyder på, at ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde tilsvarende overgår til kommunerne.

Det er den rette udvikling. Det giver kommunerne mulighed for en en-strenget erhvervsservice og for derigennem være med til at sikre vækst i erhvervslivet som et vigtigt fundament for et velfungerende dansk velfærdssamfund.

Vi vil – på det specialiserede socialområde – blive målt på, om kommunerne hver især og i fællesskab – med KKR som omdrejningspunkt – kan samarbejde, styre og sikre en solid faglig udvikling af tilbuddene på det specialiserede socialområde.

Vi skal levere varen
Det bliver afgørende, at vi viser omverdenen, at vi kan levere varen.

Det kan KKR selvfølgelig ikke gøre selv. Der kræver et samspil med kommunalbestyrelserne.

Med et stærkere ansvar på erhvervsområdet og på det specialiserede socialområde skal vi i KKR drøfte og afklare, hvordan vi kan facilitere:

  • Videndeling mellem kommunalbestyrelserne om erfaringer, resultater, udviklingstendenser på de to områder, hvor det kommunale ansvar nu styrkes yderligere.
     
  • Dialog om forudsætninger og barrierer for, at alle kommuner kan performe til topkarakter. 

Det er ikke nok, at vi – kommunerne imellem – får lavet gode aftaler om væksthusene og gode rammeaftaler på det specialiserede socialområde. Og det er ikke nok, at der er opbakning i kommunalbestyrelserne. Der er brug for et løbende og målrettet fokus på resultaterne i aftaleperioden, så der er mulighed for at tage debatten om afvigelser eller ændringer i forudsætningerne i tide.

Vi ser frem til en spændende udfordring. <

KKR’s seks kerneområder:

  • Sundhed
  • Det specialiserede socialområde
  • Erhvervsområdet: Vækstforum og Væksthus
  • Kollektiv trafik
  • Uddannelse
  • Regional udvikling – planlægning, vindmøller, miljø m.v.

Skriv hvad du søger