Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 01 / 2011

Råderummet: Når effektivisering ikke rækker

I den offentlige debat er besparelser på budgettet ofte lig med en ringere service til borgerne. Sådan behøver det ikke at være
tekst chefkonsulent Kenneth Kristensen, KL’s Konsulentvirksomhed og direktør Hanne Baastrup, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune

I Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning er besparelsesforslagene i budgetprocessen opdelt i tre kategorier:

  1. Servicereduktion – lavere service til borgerne leveret for færre ressourcer.
     
  2. Effektivisering – samme service til borgerne leveret for færre ressourcer.
     
  3. Omstilling – ny eller ændret service til borgerne leveret for færre ressourcer.

Fordelene ved denne terminologi er for det første, at det for politikere, borgere og interessenter bliver tydeligt, hvilke forslag som reelt indebærer serviceforringelser. For det andet kommer der undervejs i budgetprocessen fokus på, hvad der skal til for at realisere de forslag, som indeholder potentiale for effektivisering og omstilling.

Eksempelvis kan behov for ny faglighed hos medarbejderne eller ændringer af de fysiske rammer indgå i budgetforslagets business case. Rå servicereduktioner – eksempelvis sjældnere rengøring hos modtagere af hjemmepleje – er hverken populært hos borgerne, politikerne eller for den sags skyld de medarbejdere, som bærer en faglig stolthed i at levere en høj service til borgerne. Derfor forsøger de fleste at håndtere de økonomiske udfordringer med effektiviseringer.

Skriv hvad du søger