Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 37 / 2010

Råderummet: Når den dyre løsning ikke er den bedste

Anbringelser blev tidligere brugt som den nemme løsning i for mange sager – ikke mindst som følge af pres fra omgivelserne. Sammenbrud i anbringelser og andre dårlige erfaringer har gjort, at man i Vejle og Varde har søgt nye veje. Et anbringelsesgrundlag har været vigtigt for at sikre ejerskab både politisk og blandt sagsbehandlerne
tekst Jakob Lynge Lind, KL’s Styrings- og Effektiviseringsprogram

De dårlige erfaringer med anbringelser har været mange i Vejle og Varde.

– I Varde oplevede vi for eksempel mange sammenbrud i anbringelser af unge i aldersgruppen 13-18 år. Det fik os til at spørge: Hvad kunne vi stille op i stedet?, siger chef for børn, unge og familie Lene Warwick.

Varde gik i gang med at undersøge området. Undersøgelsen omfattede både erfaringer fra den eksisterende forskning og en konkret gennemgang af sagerne på ungeområdet. Faktisk viste gennemgangen, at i 35-40 procent af sagerne syntes hverken sagsbehandlerne eller den unge, at anbringelsen var en god idé. Resultatet blev projektet Effektfuld Ungeindsats.

Skriv hvad du søger