Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 37 / 2010

København vil kæmpe mod krav

Københavns Kommune sender ikke 390 millioner kroner tilbage til staten uden kamp. Jurister godkender omstridt aktiveringsprojekt

Snød Københavns Kommune sig til statsrefusion for 390 millioner kroner med et indholdsløst aktiveringsprojekt?
Det spørgsmål kan meget vel blive afgjort ved en domstol. Arbejdsmarkedsstyrelsen kræver pengene betalt tilbage, men i kommunen står man fast på, at loven er overholdt.

Stridens kerne er kravet om, at ledige skal være i aktivering i mindst 25 timer om ugen for at udløse refusion fra staten på 65 procent. Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen skal størstedelen af tiden tilbringes i aktiveringstilbuddets lokaler, mens Københavns Kommune mener, at kommuner har en høj grad af frihed til at tilrettelægge aktiveringen.

Brede vendinger
Den tolkning får opbakning af to jurister fra advokatfirmaet Accura, som har udarbejdet et notat om det omstridte aktiveringstilbud.

– Lov om aktiv beskæftigelsesindsats beskriver kun i meget brede vendinger kravet til indhold af aktiveringstilbud, og der er således overladt et betydeligt skøn til kommunerne til nærmere at tilrettelægge hensigtsmæssige aktiveringstilbud, skriver advokaterne Asser Rung-Hansen og Jesper Fabricius i deres konklusion.

De påpeger desuden, at refusionsbekendtgørelsens paragraf tre, stk. to siger, at tilbud skal tilrettelægges fleksibelt under hensyntagen til den enkelte kontanthjælpsmodtagers forhold.

– Straksaktiveringstilbuddet er af Københavns Kommune indrettet målrettet til efterlevelse af lovens formål om hurtigst muligt at bringe kontanthjælpsmodtagere tilbage i arbejde, og tilbuddet har faktisk efter det oplyste virket efter hensigten, skriver juristerne.

Et hårdt slag
Kommunen overvejer nu sit næste træk. Ender kravet om tilbagebetaling med at stå ved magt, er det et hårdt slag for beskæftigelsesindsatsen, konstaterer administrerende direktør Claus Juhl fra den københavnske økonomiforvaltning.

– Oven i de op til 350 millioner kroner, som dette års finanslov allerede har reduceret vores beskæftigelsesindsats med, vil en tilbagebetaling på 390 millioner kroner betyde, at København mister op imod 740 millioner inden for beskæftigelsesområdet i 2011.

– Det vil selvfølgelig i givet fald få en negativ effekt – ikke bare for indsatsen for ledige, men for hele kommunen. Derfor skal vi nu kigge på juraen, siger Claus Juhl.

Beskæftigelsesborgmester Klaus Bondam (R) forstår ikke, hvordan Arbejdsmarkedsstyrelsen kan tolke reglerne som om, at de ledige skal tilbringe størstedelen af deres aktivering i et særligt lokale på jobcentret.

– Var det ikke mere meningsfyldt at have tiltro til at stærke ledige – med den rette vejledning og støtte – kan gøre en indsats selv? Det er jo absurd, at det ikke må være en del af et aktiveringskursus, at man søger job. Hvad er det for en arbejdsmarkedspolitik, spørger han. <

Skriv hvad du søger