Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 36 / 2010

KKR klumme: Klar til sammenhængende erhvervsservice

Når kommunerne fra nytår overtager de fem Væksthuse, har kommunerne ansvar både for den generelle og den specialiserede erhvervsservice, og fundamentet for en sammenhængende indsats er hermed på plads
tekst formændene for de fem KKR: Kjeld Hansen, KKR Hovedstaden, Anders G. Christensen, KKR Midtjylland, Hans Christian Maarup, KKR Nordjylland, Henrik Holmer, KKR Sjælland, Egon Fræhr, KKR Syddanmark

Kommunerne får pr. 1. januar 2011 det fulde ansvar for de fem Væksthuse i Danmark. Kommunerne har så ansvar for både den generelle og den specialiserede erhvervsservice. Dermed er rammerne for en sammenhængende erhvervsservice – med én indgang – skabt.

Siden starten i 2007 har væksthusene landet over været knudepunkter i den regionale erhvervsfremme. De har hjulpet vækstvirksomheder til vækst ved at kortlægge deres behov og potentiale, lægge en vækstplan og henvise til de rådgivere, der kan hjælpe med at gennemføre vækstplanerne.

Fra 1. januar 2011 overtager kommunerne ansvaret for finansiering og drift af Væksthusene. Det har længe været et kommunalt ønske at få det fulde ansvar for væksthusene. Dermed er fundamentet for en sammenhængende erhvervsservice nemlig på plads, og det vil give muligheder for bedre samspil mellem væksthuse og de lokale erhvervskontorer. Det betyder, at virksomhederne vil opleve en målrettet og sammenhængende indsats, uanset om for eksempel det lokale erhvervskontor, et væksthus, eller en privat rådgiver er den rette til at vejlede om, hvordan virksomhederne kan realisere deres vækstpotentiale.

Som en del af aftalen mellem KL og Erhvervs- og Økonomiministeriet om kommunernes fulde overtagelse af Væksthusene har alle fem KKR’er nu indgået den første etårige resultataftale med Væksthuset.

Der er en række fællestræk i de fem aftaler:

 • Sammenhængen mellem den specialiserede erhvervsservice i Væksthusene og den generelle erhvervsservice i kommunerne skal videreudvikles.
   
 • Samspillet med de mange aktører på området skal optimeres, således at iværksætterne får et samlet erhvervsfremmesystem.
   
 • Væksthusene får ansvar for at kompetenceudvikle erhvervsfremmesystemet, således at alle aktører har de kompetencer, som er nødvendige for at fremme væksten.
   
 • Der skal være et internationalt udsyn i Væksthusene med best practice, som sikrer, at den danske indsats er på sit højeste.
   
 • Væksthusene er en central aktør i realiseringen af den regionale erhvervsudviklingsstrategi i regi af Vækstforum. Derfor lægges der op til tætte relationer mellem Væksthusene og Vækstfora.

Væksthusene er stadig en del af den nationale indsats på vækstområdet. Det er en del af aftalegrundlaget om Væksthusene, at de bevarer en fælles identitet på tværs af de fem huse, ligesom en række praktiske forhold som for eksempel visse resultatmål og it-systemer stadig er fælles. Der er dog samtidig betydelige regionale frihedsgrader, som gør det muligt at indrette de fem væksthuse efter de forskellige forhold og muligheder i de fem regioner.

Der er i kommunerne og i de fem KKR en bred erkendelse af, at vækst i erhvervslivet er et vigtigt fundament, hvis Danmark skal have råd til at bevare et velfungerende velfærdssamfund. Væksthusene og den lokale erhvervsservice kender virksomhedernes udfordringer ved dagligt at være i kontakt med dem. Et sammenhængende erhvervsservicesystem er således en helt central brik i sikringen af de bedst mulige betingelser for, at virksomhederne kan vokse.

Nu er rammerne skabt. Som KKR-formænd vil vi opfordre alle til at indgå i samarbejdet om at udfylde rammerne, så vi får skabt et sammenhængende erhvervsservicesystem til gavn for både virksomheder, kommuner og borgere. <

Skriv hvad du søger