Foto: Christian Als / Scanpix
Foto: Christian Als / Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 33 / 2010

Svært at skaffe kandidater

Ved kommunalvalget i 2009 havde partierne i mange kommuner problemer med at finde tilstrækkeligt med kandidater at stille op. Danske Kommuner har taget temperaturen i tre kommuner et år efter sidste kommunalvalg og tre år forud for KV 13

Svendborg:

I Svendborg har byrådet 29 medlemmer fordelt på syv partier. Heraf kommer de ti fra Venstre med 2. viceborgmester Lars Erik Hornemann i spidsen.

– De nye fra sidste valg fik en barsk oplevelse af, at de skulle forholde sig til nedskæringer og besparelser. Men samtidig finder de også ud af, at selvom det er et stramt budget, så er den politiske proces så meget desto mere spændende. Så selv om nogle af de nye byrådsmedlemmer ikke har kunnet få deres ønsker opfyldt, så tror jeg alligevel, at de er blevet fascineret af udfordringen i det politiske arbejde. Nu har vi været igennem meget hårde nedskæringer, og det, tror jeg, har fået mange folk til at indse, hvor meget indflydelse man kan få. De lokale prioriteringer er stadig mange og vigtige, selv om de bestemmer mere og mere fra Christiansborg, siger Lars Erik Hornemann.

Venstre stillede 31 kandidater op ved valget i 2009, og det krævede et stykke arbejde at finde og overtale så mange til at stille op.

– Vi skal nok bruge det samme antal ved valget i 2013. Vi vil især gerne have nogle kandidater, der selv er brugere af kommunens serviceydelser – børnefamilier og også gerne nogle ældre. Men det er svært at få børnefamilierne til at stille op. Byrådsarbejdet er jo tidskrævende. Vi spotter gerne nogen, som har engageret sig i en eller anden sammenhæng. Folk der har en holdning, som de ikke er bange for at stå frem med. Vi vil også gerne have flere erhvervsfolk ind i byrådsarbejdet, men dels er de ofte travle, dels er mange nervøse ved at bekende politisk kulør, siger Lars Erik Hornemann.

Svendborgs borgmester Curt Sørensen (S) er med ni mandater byrådets næststørste parti. Socialdemokraterne stillede 29 kandidater op ved sidste valg, og det bliver noget lignende ved valget i 2013. Han peger også på, at krisens prioriteringer har skærpet appetitten på det politiske arbejde.

– På den ene side kan situationen og den økonomiske krise skabe en oplevelse af, at kommunernes råderum er ganske begrænset, hvorfor de politiske beslutninger på det lokale niveau er givet på forhånd. På den anden side kan det også skærpe appetitten på at deltage i det politiske arbejde. Der skal prioriteres hårdere, og økonomien skal konsolideres med en stram fokusering på særligt prioriterede områder. Det kan også bidrage til at skærpe den politiske opmærksomhed og dermed lysten til at være med, siger Curt Sørensen.

Han peger på, at S gerne ser flere yngre og flere med erhvervsmæssig baggrund på stemmesedlerne ved næste valg, og det er ingen skade at være kendt, men at være "kendis" gør det ikke alene. Man skal have indsigt og være engageret i Socialdemokraternes politik. Desuden skal man have været medlem af partiet i mindst to år, for at være opstillingsberettiget. Der er dog mulighed for dispensation.

Holbæk:

Holbæk har 31 mandater i byrådet fordelt mellem seks partier. Størst er Socialdemokraterne med 12 mandater med anden viceborgmester Sine Agerholm i spidsen. Der var problemer med at finde de 21 kandidater, som S stillede op i 2009, og det forventer Sine Agerholm også, at der bliver ved det kommende valg. Hun ser også de upopulære politiske beslutninger som en spore for nye kandidater:

– Jeg tror, at de upopulære beslutninger som nedskæringer og skolelukninger kan motivere nogen til at gå ind i kommunalpolitik i håb om, at de kan gøre deres indflydelse gældende i forsøget på at dæmme op for disse ting. Det skræmmer dem derimod, at der skal bruges så meget tid på det politiske arbejde, og at honoreringen ikke står mål med indsatsen. Hvis man blev belønnet økonomisk, så man kunne drosle ned på sit civile job, så var det nok lettere – især for kvinderne – at få hverdagen til at hænge sammen, siger Sine Agerholm.

Borgmester i Holbæk er Søren Kjærsgaard (V), som er leder af partiets i alt ti mandater i byrådet. Også Venstre havde problemer med at finde kandidater i 2009. Partiet stillede 25 op og vil gerne stille endnu flere op ved næste valg.

– Vi har nogle initiativer, som vi vil sætte i gang til næste år. Det er ikke helt på plads, men generelt har vi langt større fokus på den udfordring, det er at få nye kandidater til at stille op. Vi går efter alle, der har en interesse for at arbejde på vores politiske linje. Vi søger en bred aldersmæssig fordeling, men det er meget svært at rekruttere i alderssegmentet 25-45 år Det er børnefamilierne, de har travlt og kan ikke overkomme mere. Vi vil også gerne have flere kvinder, men det har hidtil været svært at få nogen til at stille op, siger Søren Kjærsgaard.

Han mener, at de hårde budgetforhandlinger nok vil få nogen til at melde fra.

– Men til gengæld tror jeg, at det vil motivere andre til at gå ind i kommunalpolitik. Så samlet set tror jeg ikke, de aktuelle hårde økonomiske tider og de upopulære beslutninger, der skal træffes, vil holde folk fra at søge ind i kommunalpolitik. Det, der i højere grad holder folk fra at søge ind i byrådsarbejdet, er de arbejdsforhold, vi byder vores kommunalbestyrelsesmedlemmer, siger Søren Kjærsgaard.

Sønderborg:

Sønderborg har syv partier og 31 mandater i byrådet. Flest har Socialdemokraterne med 12 under ledelse af anden viceborgmester Jan Prokopek Jensen. Alle partierne i Sønderborg havde problemer med at mønstre tilstrækkeligt med kandidater ved forrige valg, og S endte med at opstille 29 og regner med at skulle bruge 32 kandidater ved valget i 2013.

– Vi er allerede i gang med at sikre tilstrækkelig mange kandidater – blandt andet er jeg selv i gang som mentor for tre kvinder, som vil stille op, men generelt vægter vi gode socialdemokratiske holdninger og menneskesyn højere end en kendis-effekt, når vi skal rekruttere, siger Jan Prokopek Jensen.

Han mener, at de hårde budgetforhandlinger og den hetz, der føres mod forskellige politikere, også får mange til at ryste på hovedet, uanset hvem der er i centrum.

– Derudover får de dårlige arbejdsvilkår med mængder af papirer, møder, kurser og seminarer holdt op mod den centralistiske udvikling flere til at føle, at de sidder som den til enhver tid siddende regerings forlængede arm, siger Jan Prokopek Jensen. <

 

Kandidaterne til KV
Ved kommunalvalget i 2009 blev der opstillet i alt 9.049 kandidater til kommunalbestyrelserne i landets 98 kommuner. Heraf blev de 2.468 valgt. Det er i begge tilfælde et fald i forhold til kommunalvalget i 2005, hvor 11.407 kandidater konkurrerede om 2.522 pladser.

Ifølge Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg paragraf 21 kan hvert parti i en kommunalbestyrelse maksimalt opstille fire navne mere end det totale antal byrådsmedlemmer i den pågældende kommunalbestyrelse.

Skriv hvad du søger