Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 33 / 2010

Politisk ledelses klumme: Stemmeprocenten SKAL op

Kommunalvalget sidste år satte en kedelig rekord: Den laveste stemmeprocent i 35 år. Vi skal gøre det bedre næste gang. Der er lang tid til næste kommunalvalg – men forberedelserne starter nu
tekst Jan Trøjborg, formand for KL

Knap fire procentpoint. Det er forskellen på stemmeprocenten ved kommunalvalget i 2005 (69,5 procent) og valget i 2009 (65,8 procent). I nogle ører lyder det måske ikke af så meget. Den danske stemmeprocent er jo stadig relativ høj internationalt set. Er det nu også så alvorligt? Mit svar er et klart og rungende JA!

Folkestyret svækkes
Vi er helt inde ved demokratiets hjerteblod. Vores repræsentative demokrati er baseret på den grundlæggende præmis, at borgerne hvert 4. år ved kommunalvalget bestemmer, hvem der skal repræsentere dem i kommunalbestyrelsen i den kommende valgperiode. Valghandlingen er grundstenen i vores demokrati. Når stemmeprocenten falder, svækkes folkestyret.

Så meget desto mere bekymrende er det, at stemmeprocenten falder markant mere blandt unge end blandt andre grupper. Hele 55 procent af de unge mellem 18 og 21 mødte ikke op ved stemmeurnerne. Hvis den tendens fortsætter, og vi tænker et par generationer frem, behøver man ikke at være valgforsker for at indse, at vi her står over for en udfordring af dimensioner.

Kurven skal knækkes ved næste valg
Derfor skal vi have knækket kurven. Ved næste kommunalvalg i 2013 må det være et fælles mål at få stemmeprocenten på ret køl igen. En udfordring, som vi kun kan løse ved i god tid før valget at gøre en aktiv indsats for at få flere borgere til stemmeurnerne.

Det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort. Der kan være mange grunde til den faldende stemmeprocent. En mulig årsag kan være en tendens til, at den kommunale valgkamp sidste år i langt højere grad end tidligere blev brugt til at promovere landspolitiske dagsordner. Dækningen af kommunalvalget handlede om, hvem af de landspolitiske toppolitikere, der havde mest x-faktor. Her er der grund til at sætte ind. Kommunalpolitik skal selvfølgelig fortsat handle om de lokale dagsordner. Kommunalpolitik er alt for vigtig til at blive reduceret til Christiansborgs midtvejsvalg.

Kommunerne skal tage teten
I KL’s bestyrelse har vi sat som mål at vende udviklingen. Kommunerne skal gå i front. Hvad kan vi selv gøre for at få stemmeprocenten til at gå den rigtige vej? Hvordan bliver vi bedre til at gøre de kommunalpolitiske spørgsmål mere nærværende for borgerne? Hvordan får vi de unge til i højere grad at gøre brug af deres demokratiske stemmeret?

Arbejdet begynder nu
I nogle kommuner er stemmeprocenten faldet mere end i andre. Her skal der gøres en særlig indsats for at vende udviklingen. Hver kommunalbestyrelse må arbejde med, hvordan man bedst kan skabe engagement og interesse for det lokale demokrati i netop deres kommune. Hvordan man kan få alle gode kræfter – lokale partiforeninger, det lokale erhvervsliv og det øvrige civilsamfund – til i fællesskab at arbejde for et aktivt og levende lokalsamfund, hvor borgerne med største naturlighed gør brug af deres demokratiske stemmeret. Der er lang tid til næste kommunalvalg – men arbejdet for at sikre en bedre valgdeltagelse begynder nu. <

Skriv hvad du søger