Lillian Gregersen (f.v.), Pernille Madsen og Flemming Hansen. De bedste ud af 330 indstillinger. Foto: Jakob Carlsen
Lillian Gregersen (f.v.), Pernille Madsen og Flemming Hansen. De bedste ud af 330 indstillinger. Foto: Jakob Carlsen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 33 / 2010

Hyldest til de tunge drenge – og piger i kommunal ledelse

I udlandet er det helt almindeligt at uddele priser for god ledelse. Og med uddelingen af den nye kommunale lederpris har det kommunale Danmark også brudt med traditionen for, at offentlig ledelse holder sig ydmygt væk fra rampelyset
tekst Sidsel Boye

Kommunerne kan allerede nu gå i gang med at varme op til næste års uddeling af den kommunale lederpris, og det kan de blandt andet gøre ved at indstifte deres egne lokale udgaver af lederpriser. For det står fast, at dette års nyskabelse, den kommunale lederpris til en topchef, en forvaltningschef og en institutionsleder, allerede har haft så stor gennemslagskraft, at den er kommet for at blive.

Det var meldingen fra kommunaldirektørernes formand Jens Chr. Birch, da kåringen af første generations tre prismodtagere forleden fandt sted i Ingeniørforeningens hus i København. Her var der til det sidste spænding om udfaldet, og kuverten med vindernavnet blev åbnet til lyden af trommehvirvler på klaveret.

Tilstedeværelsen af borgmester Anny Winther (V) fra Rebild, var der nogen, der på forhånd tolkede som gode vinderodds til kommunens nominerede topchef. Men sundhedschef Flemming Hansen så selv overrasket og glad ud, da han fik overrakt prisen og den medfølgende check på 50.000 kroner.

– Mange tak til dem, der har indstillet mig, og til min arbejdsgiver for at give mig rummet, der er så vigtigt for al ledelse. Jeg synes, en kommunal lederpris er en god ting, og der er virkeligt blevet lagt mærke til det. Jeg har fået utroligt mange positive tilkendegivelser, siger Flemming Hansen.

Også institutionsleder Lillian Gregersen fra Roskilde havde god opbakning med sig hjemmefra, og da kuverten med hendes navn blev åbnet, var der stående jubelråb fra stolerækkerne.

– Det er et godt initiativ, at offentlige ledere bliver synliggjort. Det synes jeg, man skal fortsætte med, siger Lillian Gregersen.

Ved siden af lederjobbet er hun en efterspurgt foredragsholder og desuden censor på pædagoguddannelsen.

Tredje prismodtager, jobcenterchef Pernille Madsen, Helsingør, havde sin direktør siddende på tilskuerrækkerne, da hun modtog prisen. Selv havde hun ikke hørt om den kommunale lederpris, førend medarbejderne fortalte, at de havde indstillet hende.

– Jeg er ikke typen, der gemmer mig, men jeg ved godt, at der ikke er så stor prestige i kommunal ledelse, og det er nok rigtigt, at kommunerne skal være bedre til at komme ud og kommunikere, hvad vi er gode til, siger hun.

Slatne kaktus
Ved prisoverrækkelsen fik de kommunale ledere blandt andet denne karakteristik fra kommunikationseksperten Henrik Byager.

– De offentlige lederes image er som en kaktus i ørkenen. Den får ikke ret tit vand, så i dag er vi samlede for at vande kaktus.

Og fra Bertel Haarder (V), indenrigs- og sundhedsminister denne salut:

– Danmarks svøbe er slatne ledere, og især slatne offentlige ledere. De er de værste, siger ministeren.

Endelig gav lektor Søren Voxted, SDU, følgende input efter at have læst 40 prisindstillinger igennem.

– Ved anden gennemlæsning kan jeg se, at de ansatte tillægger det stor betydning, at deres leder har en faglighed som de selv, og at lederen forstår de faglige muligheder og begrænsninger på lige netop deres fagområde. Det er en pointe, man skal have i baghovedet, når man diskuterer, om ledere skal have en fagfaglig baggrund eller alene en professionel.

Søren Voxteds gennemlæsning af de 40 indstillinger viser også, at der er stor enighed blandt medarbejderne om, hvad en god leder skal kunne, og medarbejderne er gode til at formulere, hvad de mener med letforståelige vendinger.

– Hold da op, hvor er det nogle dygtige medarbejdere, de her ledere har, og hvor er de taknemmelige og gode til at se, hvordan tingene skal gøres. Måske er det ikke kun de dygtige ledere, vi her har med at gøre, måske er det også de dygtigste medarbejdere, siger han.

Det er en bred kreds af faglige organisationer, der står bag den kommunale lederpris, som blev født tilbage i marts med COK og kommunaldirektørforeningen som vigtige tovholdere. <

Fra nomineringen:

Om Flemming Hansen
"Flemming er en chef, som altid prioriterer at lytte og vejlede, når man som leder har brug for det. "

Om Pernille Madsen
"Hun besidder en ærlig omsorg og en intuition, som meget sjældent ses. Det er eksempelvis ofte Pernille, der håndterer de medarbejdere, der udsættes for trusler eller vold."

Om Lillian Gregersen
"Lillians holdning er, at ethvert personalemøde skal være som en fest, man ikke vil gå glip af."

Skriv hvad du søger