Kirstine Bille (SF), borgmester I Syddjurs Kommune og Søren Pape (K), borgmester i Viborg Kommune. Foto: Hans Christian Jacobsen
Kirstine Bille (SF), borgmester I Syddjurs Kommune og Søren Pape (K), borgmester i Viborg Kommune. Foto: Hans Christian Jacobsen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 33 / 2010

Et år med Danmarks bedste job

Både Kirstine Bille (SF) og Søren Pape(K) er begejstrede for at være borgmestre, men de er bekymrede for, hvordan man får rekrutteret nye politikere, og for den lave stemmeprocent. Begge tror, at mediernes vridemaskine, som de selv har prøvet, er en af årsagerne til, at det er svært at få nye politikere til at melde sig
tekst Tom Ekeroth og Kalle Kjær Kristensen

De er begge vilde med at snakke med folk, og med jobbet som borgmester, som de nu har passet et år. Både den 50-årige faglærer Kirstine Bille (SF), Syddjurs, og den 38-årige lærer Søren Pape(K), Viborg, blev valgt ind i 2001. Vi mødte dem midtvejs mellem deres kommuner i Randers til en samtale om demokratiets vilkår og det at være lokalpolitiker.

Søren Pape (SP): Jeg har været politisk altid. Jeg meldte mig ind i Konservativ Ungdom, da jeg var 15 år. Jeg har altid haft den politiske interesse, ikke fordi jeg kom fra et meget politisk hjem, men vi har altid diskuteret samfundsforhold meget. Jeg kan huske, at jeg blev fanget af Erhard Jacobsen i 80’erne. Jeg kan huske denne mærkelige mand, der var dybt engageret, og det tændte mig på en eller anden måde. Så var det Schlüters tid med de mange mandater. Jeg blev fanget af det, læste om det for at finde ud af, hvor jeg hørte hjemme, og har så siden været aktiv organisatorisk.

Kirstine Bille (KB): Jeg er rundet af det gode Foreningsdanmark mere end af politik. Jeg har altid blandet mig i alting. Jeg har altid været engageret i lokalsamfundet for at gøre noget, og hvis ikke andre meldte sig til en bestyrelse, så gjorde jeg nok. For det skulle jo ordnes. At det blev SF havde meget med fredsbevægelsen at gøre. Jeg meldte mig ind i 1981. Men jeg er fortsat med at gå ind i alt muligt, og det var faktisk på grund af en skolebestyrelsespost, at jeg stillede op til valget. Der var en venstremand og jeg selv, som havde siddet sammen i skolebestyrelsen og tænkt "det her går bare ikke, skal vi nu ikke tage ind i det byråd og ordne det". Der fulgtes vi så ind i 2001 og har siddet der siden.

Skriv hvad du søger