Henrik Holmer (S), KKR Sjælland
Henrik Holmer (S), KKR Sjælland
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 32 / 2010

Vanskelig dobbeltrolle

Det er stadigvæk en udfordring at få kommunalbestyrelserne til at føle sig som en aktiv del af KKR samarbejdet, og at KKR er en del af deres hverdag. Det er en udfordring, som vi arbejder med, siger Henrik Holmer

Godt fra start
Danske Kommuner har bedt formændene for de fem kommunekontaktråd (KKR) om at give en status på KKR i denne valgperiode:

 1. Hvordan er KKR kommet fra start i denne valgperiode?
   
 2. Hvordan vurderer de KKR’s aktuelle situation efter det første godt halve år? Hvad er nået, og hvad skal der arbejdes videre med i den kommende tid?
   
 3. Hvordan er samarbejdet med andre regionale aktører ?
   
 4. Hvordan er samspillet med kommunalbestyrelserne?
   
 5. Hvad ser de som den største udfordring for KKR – aktuelt og på sigt?
   
 6. Hvad ser de som deres egen særlige udfordring som formænd for KKR?
   
 7. Hvad er deres vision for KKR-arbejdet i denne valgperiode?
   
 8. Hvor skal KKR være ved valgperiodens slutning?

Henrik Holmer (S), KKR Sjælland

1. – Vi har fået en bred politisk repræsentation og er kommet godt fra start. Vi har fået delt alle opgaverne ud på en god måde. Der er en god stemning og en lyst til et aktivt, kreativt og konstruktivt engagement i sager af fælles regional interesse.

2. – Jeg synes, vi har nået alle de regionale ting med rammeaftaler og sundhedsaftaler og den slags. Så har vi sat turismen, den kollektive trafik og infrastrukturen på dagsordenen. Vi har netop holdt en stor og velbesøgt konference om infrastrukturen, hvor alle regionens kommuner og regionen var godt repræsenteret.

3. – Der er et godt samarbejde omkring en række regionale problemstillinger, blandt andet et commercial college og et erhvervsakademi med videre. Når vi ser på det direkte samarbejde med Region Sjælland, er det min oplevelse, at vi arbejder ud fra den fælles målsætning at lave noget, der kan gavne regionen som helhed. Vi forsøger at finde de emner frem, hvor vi virkelig kan opnå fælles styrke ved at stå sammen.

4. – Det er stadigvæk en udfordring at få kommunalbestyrelserne til at føle sig som en aktiv del af KKR samarbejdet, og at KKR er en del af deres hverdag. Det er en udfordring, som vi arbejder med.

5. – Jamen, det er netop det med et skabe en tættere forbindelse mellem de enkelte kommunalbestyrelser og KKR. Noget af det, vi gør for at prøve at mindske afstanden, er at lave nogle fagorienterede konferencer. På længere sigt er udfordringen for KKR at skulle bevæge sig i det krydsfelt, der hedder, at vi jo "kun" er en forening af kommuner, der prøver at samordne nogle ting samtidig med, at de prøver at sætte det ind i den regionale dagsorden i forhold til de opgaver, kommunerne skal løse. Men reelt set er vi ikke et overordnet organ med beslutningsmyndighed.

6. – Den største udfordring er i virkeligheden at kunne få lov til – som formand – en gang imellem at kunne være borgmester for sin egen kommune. Det er svært at varetage begge interesser samtidig. Når jeg sidder for bordenden i KKR, så er min rolle jo i nogle situationer at være koordinerende og konsensusskabende. Og så må andre dyrke Vordingborg Kommunes egne interesser. Det synes jeg er den største udfordring – at få min egen kommunes interesser til at hænge sammen med de fælles regionale interesser.

7.+8. – Der er en masse individuelle udfordringer. Nogle af tingene er på langt sigt og indebærer holdningsbearbejdning – for eksempel inden for byudvikling, byplanlægning og infrastruktur. En af de store udfordringer er jo hele uddannelsessektoren – at få et university college og et erhvervsakademi etableret. Vi skal finde svaret på, hvordan vi sikrer, at vi kan have de uddannelsestilbud, der skal til i fremtiden. Det er vigtigt af flere grunde, men først og fremmest for at kunne udvikle kvalificeret arbejdskraft og dermed få mulighed for at tiltrække de teknologiintensive virksomheder med mange nye arbejdspladser. <

Skriv hvad du søger