I starten af 2010 manglede 7.195 unge en praktikplads. Det er en stigning på 85 procent på et år
I starten af 2010 manglede 7.195 unge en praktikplads. Det er en stigning på 85 procent på et år
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 32 / 2010

Problem-unge bedre end deres rygte

Mange virksomheder kender ikke til muligheden for tilskud til at ansætte unge med problemer, og ny undersøgelse tyder på, at der ellers er stor velvilje i virksomhederne og et relativt stort potentiale for at hjælpe endnu flere unge
tekst Sidsel Boye

Arbejdsgiverne har gode erfaringer med at give unge problembørn en ekstra chance på deres virksomhed.

Det viser en undersøgelse, som Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere har gennemført blandt 405 personaleledere på danske virksomheder.

Undersøgelsen viser, at unge med dårlige skoleerfaringer eller andre problemer i bagagen slet ikke er den store mundfuld for virksomhederne, som man måske kunne tænke. Har virksomheden først erfaringer med at tage imod de unge, er hele 85 procent faktisk klar til at prøve kræfter med flere.

Undersøgelsen er optakt til netværkets årlige uddeling af Netværksprisen den 15. november. Prisen går til virksomheder og personer, der viser socialt ansvar, og dette års tema har sat særligt fokus på det unge uddannelsesproletariat. Status er, at hver sjette unge i dag ender uden anden ballast end folkeskolen.

Halvdelen mangler
Netværkets undersøgelse viser også, at der teoretisk set er et kæmpe stort potentiale for at hjælpe endnu flere unge med at få gang i arbejdslivet. Potentialet ligger i, at det i dag kun er cirka halvdelen af de danske virksomheder, der overhovedet har gjort nogle konkrete erfaringer med at tage unge i arbejde med et tilskud fra det offentlige.

Samtidig afslører undersøgelsen også, at den nationale dagsorden med uddannelse til 95 procent af alle unge ikke er lykkedes med sin kommunikationsstrategi. For eksempel er godt halvdelen af virksomhederne ikke helt opdaterede på muligheden for at få økonomisk tilskud til de unge. Knap en femtedel kender slet ikke ordningen.

Netværkets undersøgelse giver et skulderklap til jobcentrene, som i høj grad opleves som medspillere af virksomheden. Blandt de virksomheder, der har haft et samarbejde med jobcentret om en ung, er holdningen også positiv. To ud af tre virksomheder oplever, at samarbejdet har været meget velfungerende. Kun syv procent er direkte negative.

For jobcentrene er der konkret inspiration at hente i netværkets undersøgelse. Eksempelvis venter en tredjedel af virksomhederne tilsyneladende på at blive kontaktet med et tilbud om at få en ung ind på arbejdspladsen. Helt konkret kan det være en hjælp, hvis jobcentrene giver deres hjemmeside eller anden udadvendt materiale en kritisk gennemgang. I hvert fald ved knap hver fjerde virksomhed ikke, hvem de skal ringe til, hvis de overvejer at rekruttere et af de unge problembørn.

Laver ingenting
Ungeindsatsen var også højt på dagordenen i dette års jobCAMP, som netop er afviklet i Horsens. Baggrunden er ifølge Beskæftigelsesministeriet, at 10.000 unge i alderen fra 15-18 år i dag laver ingenting. Samtidig er frafaldet fra ungdomsuddannelserne stigende.

Det er på den baggrund, at KL netop har foreslået et 360 graders eftersyn af ungdomsuddannelserne i lighed med det, som folkeskolen er ved at være igennem.

I Aalborg har en kortlægning vist, at kommunen har cirka 1.000 unge, som ikke er i arbejde eller uddannelse, og de er målet for en ny ungestrategi, som byrådet netop har vedtaget. Den bygger på et partnerskab mellem de mange interessenter, som har berøring med de unge, og princippet er, at ingen slipper en ung, førend en anden har fat. <

 

Det nationale netværk
Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere repræsenterer 14 virksomheder, deriblandt IBM, ISS, Falck, DSB, Danfoss og Post Danmark. Netværkets Særpris går i år til en virksomhed, der har bevist, at en indsats kan hjælpe udsatte unge på sporet med uddannelse og job.

Skriv hvad du søger