Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 32 / 2010

Leder: Kollektiv trafik med forpligtende samarbejde – så kører det!

tekst KL

Kommunerne skal samarbejde om kollektiv trafik. Og det skal kommuner, regioner og stat også. Det er et af KL’s enkle budskaber til Transportministeriet, der er ved at evaluere erfaringerne med Lov om Trafikselskaber.

Ansvaret for den lokale kollektive trafik er en vigtig opgave for kommunerne. Kollektiv trafik er sjældent et mål i sig selv, men et middel til støtte for andre kommunale målsætninger. Den kollektive trafik skal hænge sammen med det, kommunen vil på en lang række områder, for eksempel sikring af bosætning og pendling, bæredygtig byudvikling, klimamål osv. Men den indre sammenhæng gør det ikke alene.

Der er et stort behov for at styrke det politiske samarbejde om udvikling af den kollektive trafik. Kommune, region og stat sidder alt for ofte hver for sig og planlægger for den kollektive trafik. Resultatet bliver i værste fald, at det samlede trafikudbud bliver fragmenteret og usammenhængende. Sker det, går kunderne andre veje. Her har KKR en vigtig mission som samlingspunkt for samarbejdet kommunerne imellem.

Og det forpligtende politiske samarbejde skal forlænges til samarbejdet med regionen. Det gælder svære spørgsmål som prioritering af pendlertrafik, eller hvordan og i hvilket omfang tyndt befolkede områder skal betjenes med kollektiv trafik. Samarbejdet må hvile på klarhed og åben dialog om de økonomiske konsekvenser for kommuner og regioner, når ruter og serviceniveau lægges om. Den ene hånd skal så at sige vide, hvad den anden gør.

I hovedstadsregionen går den kollektive trafik på tværs af mange kommuner. Det skærper vigtigheden af det kommunale samarbejde og forankring af kommunernes samarbejde med regionen. Det gælder både den politiske dialog og det praktiske samarbejde, når der afgives bestilling til trafikselskabet.

Vi ser frem til Transportministeriets evaluering og venter spændt på at se ministerens bud på klare roller og opgaver i den kollektive trafik. Og om staten er villig til at træde ind et samarbejde, der kan skabe den sammenhæng i den kollektive trafik, som de rejsende med fuld berettigelse kan forvente, at vi sammen leverer. <

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Leder: Kollektiv trafik med forpligtende samarbejde – så kører det! Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger