Hans Christian Maarup (S), KKR Nordjylland
Hans Christian Maarup (S), KKR Nordjylland
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 32 / 2010

Kræver meget tid at netværke

Når man er borgmester i en kommune, så er man vant til, at der skal findes en løsning og træffes en afgørelse – også selv om det skal føre til en afstemning. Det går jo ikke i en konsensusorganisation. Der må vi satse på dialog, siger Hans Christian Maarup

Godt fra start
Danske Kommuner har bedt formændene for de fem kommunekontaktråd (KKR) om at give en status på KKR i denne valgperiode:

 1. Hvordan er KKR kommet fra start i denne valgperiode?
   
 2. Hvordan vurderer de KKR’s aktuelle situation efter det første godt halve år? Hvad er nået, og hvad skal der arbejdes videre med i den kommende tid?
   
 3. Hvordan er samarbejdet med andre regionale aktører ?
   
 4. Hvordan er samspillet med kommunalbestyrelserne?
   
 5. Hvad ser de som den største udfordring for KKR – aktuelt og på sigt?
   
 6. Hvad ser de som deres egen særlige udfordring som formænd for KKR?
   
 7. Hvad er deres vision for KKR-arbejdet i denne valgperiode?
   
 8. Hvor skal KKR være ved valgperiodens slutning?

Hans Christian Maarup (S), KKR Nordjylland

1. – Jeg synes, vi er kommet godt fra start. Jeg har selv siddet i det tidligere KKR, og der er den markante forskel, at hvor vi før var 19, så er vi i dag 36 medlemmer. Det giver mange udfordringer – det er et stort forum, og det er jo en mangfoldighed at skulle koordinere, så det kræver en stor arbejdsindsats.

2. – Vi skal til stadighed arbejde videre med at finde nogle løsninger, der er til gavn for os alle i Nordjylland og finde nogle fællesnævnere. Jeg synes, vi på nuværende tidspunkt har nået et fælles fodslag om en erhvervsfremmeindsats, og vi har foretaget en fælles prioritering af en række infrastrukturelle problemstillinger, så vi har en fælles indgang, når vi skal tale med trafikministeren. Det er også lykkedes – og det var en stor udfordring – at finde en frivillig aftale om fordelingen af flygtninge i regionen.

3. – Traditionelt har vi et godt samarbejde med regionen. Vi har tradition for enighed. Men med hensyn til beskæftigelsesregionen, så er det begrænset hvilke relationer, vi har til hinanden.

4. – Kommunalbestyrelserne er blevet mere opmærksomme på KRR, blandt andet fordi rådene er blevet større, og der derfor skal bruges flere medlemmer. Det tager jo tid at få noget nyt ind i sine tankebaner, men jeg synes, det er lykkedes med hensyn til KKR, der jo også har en række klare opgaver.

5. – Det er udfordrende, at KKR er et konsensusorgan. Når man er borgmester i en kommune, så er man vant til, at der skal findes en løsning og træffes en afgørelse – også selv om det skal føre til en afstemning. Det går jo ikke i en konsensusorganisation. Der må vi satse på dialog og lede efter den største fællesnævner. Nogle af os er borgmestre og andre byrådsmedlemmer i en konkret kommune, og der er det da en stor udfordring at afgive den mere lokale prioritering til fordel for fællesskabet.

6. – For mig selv som formand er den største udfordring at finde tid til netværksdannelse. Man skal bruge tid til at snakke med sine kolleger og på at drøfte problemerne igennem og høre på deres synspunkter.

7. – Det er, at KKR Nordjylland skal blive opfattet som en fælles interessevaretager for regionen og også i forhold til resten af landet. Vi skal ikke optræde som individualister, der render hver vores vej, men vi skal være i stand til at have et overordnet perspektiv på vores samfundsudvikling.

8. – Vi skal i hvert fald have nået at have etableret et samarbejde omkring de forskellige funktioner og få rammeaftalerne kørt godt ind. <

Skriv hvad du søger